Gemeentehuis

J.H.R. (Jan) Pierik (PvdA)

Burgemeester

Programma   Onderdelen in de portefeuille
1. Wonen en leven 1.2. Ruimtelijke ontwikkeling Begraafplaatsen en crematoria
3. Inclusieve samenleving 3.1. Voorziening en ondersteuning Hospice
  3.3 Inburgering en vluchtelingen Asiel en vluchtelingen
4. Bestuur en samenleving 4.1. Bestuur

Algemeen bestuur

Internationale contacten

Bestuurlijke samenwerking

Bestuurlijke vernieuwing

Verkiezingen

Personeel

Juridische zaken

Control

ICT

Organisatie ontwikkeling

Facilitaire zaken

Huis van Borne (inrichting)

  4.3. Dienstverlening en digitalisering Burgerzaken
  4.4. Veiligheid en openbare orde

Integrale veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Veiligheid en leefbaarheid

  4.5. Vergunnigsverlening, toezicht en handhaving Toezicht en handhaving