Gemeentehuis

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunt u als ouder tegemoetkomingen krijgen voor sportieve en culturele activiteiten van uw kinderen (t/m 17 jaar). Voor sport is de bijdrage maximaal € 250 en voor cultuur maximaal € 400.

U kunt deze bijdragen alleen via een tussenpersoon aanvragen. U kunt het 'Aanvraagformulier-jeugdfonds' dat u kunt vinden in de bijlagen invullen en inleveren bij Borne Sport, via bornesport@borne.nl of rechtstreeks bij Saskia Pigge (06-41552851) of Reshmie Oogink (06-46348458).

De contributie wordt rechtstreeks overgemaakt naar de sportvereniging.

Meer informatie over de diverse (financiële) regelingen in de gemeente Borne vindt u in het 'Aanvraagformulier-sociaalfonds' uit de bijlagen.

Bijlagen