De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt blijven doen aan de maatschappij.

De gemeente kan u begeleiden als het gaat om:

  • Begeleiding bij participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking;
  • Dagbesteding;
  • Organisatie van kortdurend verblijf;
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging;
  • Beschermd wonen gericht op participatie (uitvoering door de gemeente Enschede als centrumgemeente).

Samen met u bekijken wij welke hulp u precies nodig heeft.


Ingevulde formulieren kunnen verzonden worden naar wmo-jeugd@borne.nl.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor iedereen die niet meer thuis kan wonen. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de zorg of het pgb ligt bij het zorgkantoor. Een indicatie voor langdurige zorg wordt afgegeven door het CIZ.

Heeft u overige vragen? Stel ze ons. Wij antwoorden zo snel mogelijk. Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 08.30 en 12.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (074) 26 58 500.