Maak jij je zorgen om iemand? Denk jij dat deze persoon echt psychische hulp nodig heeft? Dan kun je een melding doen:

  • Bel bij een noodgeval 112.
  • Bel bij een zorgelijke situatie (053) 487 69 69 (Meldpunt Verward Gedrag Twente) of 0800 1205 (landelijke nummer voor niet-acute zorgen over kwetsbare personen).

Het is belangrijk om te melden dat er iets met iemand niet goed gaat, voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen van bijv. zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis, de familie en/ of de omgeving.

Buiten kantoortijden kun je digitaal een melding doen via het digitale meldformulier op www.ggdtwente.nl/verwardgedrag. Naar aanleiding van je melding zal er de volgende werkdag telefonisch contact met je worden opgenomen.

GGD Twente voert het Meldpunt Verward Gedrag Twente uit voor de 14 gemeenten in Twente.

Wat gebeurt er met je melding?

Het meldpunt onderzoekt of en welke hulp nodig is. Een medewerker van het meldpunt bekijkt of de betrokkene een ernstig nadeel vormt voor zichzelf of voor anderen. Ook wordt gekeken of een psychiatrische stoornis een rol speelt en of verplichte zorg noodzakelijk is. De medewerker overlegt ook met andere hulpverleners als dit nodig is.

Wil de betrokkene geen hulp, maar heeft die wel hulp nodig? Dan is verplichte geestelijke gezondheidszorg mogelijk.

Heb je als melder recht op informatie (bijv. de echtgenoot of wettelijk partner, een ouder of een vertegenwoordiger)? Dan krijg je binnen 14 dagen bericht van het Meldpunt.