Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, is het vaak noodzakelijk om (kostbare) aanpassingen aan de woning door te voeren, zoals het verplaatsen van een slaapkamer of badkamer naar de begane grond. Omdat niet alle senioren dit kunnen bekostigen en het voor deze doelgroep moeilijk is een lening af te sluiten, zijn door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) de Blijverslening en de Verzilverlening ontwikkeld.

Blijverslening

Met de blijverslening kan men, tegen een gunstige rente en voorwaarden, de woning levensloopbestendig maken en/of aanpassen aan een zorgvraag. De lening is er in twee vormen: een hypothecaire lening (max. € 50.000 bij overwaarde woning) en een consumptief krediet (max. € 10.000 zonder overwaarde).

Verzilverlening

Omdat niet alle senioren voldoende inkomen hebben om een lening aan te gaan, omdat hun kapitaal vooral in de stenen van de woning zit, is er ook Verzilverlening. Deze vorm van lenen maakt het voor huiseigenaren van 57 jaar en ouder met een lager inkomen mogelijk om tegen lage kosten de eigen woning te verbeteren, te verduurzamen of seniorvriendelijk te maken. Het gaat hierbij om een hypothecaire lening op basis van de opgebouwde overwaarde van de woning.

Blijverslening

Met de blijverslening kan men, tegen een gunstige rente en voorwaarden, de woning levensloopbestendig maken en/of aan te passen aan een zorgvraag. De lening is er in twee vormen: een hypothecaire lening (max. € 50.000 bij overwaarde woning) en een consumptief krediet (max. € 10.000 zonder overwaarde). Eigenaren/ bewoners van een woning dienen daarbij te voldoen aan een aantal voorwaarden:

Persoonlijke lening:
-    Een van beide aanvragers is bij aanvang jonger dan 76 jaar.
-    Minimum bedrag € 2.500, maximum bedrag € 10.000.
-    Looptijd 10 jaar.
-    Rente ligt vast voor de gehele looptijd.
-    Boetevrij aflossen is mogelijk; aflossing minimaal € 250.

Hypothecaire lening:
-    Minimum bedrag € 2.500, maximum bedrag € 50.000.
-    Annuïteitenhypotheek.
-    De looptijd bedraagt tot en met € 10.000 10 jaar, daarboven 20 jaar.
-    Afsluitkosten € 850, daarnaast kosten voor de hypotheekakte.
-    Rente ligt vast voor de gehele looptijd.
-    Boetevrij aflossen is mogelijk; aflossing minimaal € 250.
-    De totale hypotheek, dus inclusief een eventueel nog op het huis rustende hypotheek, mag niet hoger zijn dan 80% van de WOZ-waarde.

Verzilverlening

Omdat niet alle senioren voldoende inkomen hebben om een lening aan te gaan, omdat hun kapitaal vooral in de stenen van de woning zit, is er ook Verzilverlening. Deze vorm van lenen maakt het voor huiseigenaren van 57 jaar en ouder met een lager inkomen mogelijk om tegen lage kosten de eigen woning te verbeteren, te verduurzamen of seniorvriendelijk te maken. Het gaat hierbij om een hypothecaire lening op basis van de opgebouwde overwaarde van de woning.

De verzilverlening heeft geen gevolgen voor het maandelijks besteedbaar inkomen. Er hoeft namelijk geen rente en aflossing te worden betaald. De lening (inclusief rente) wordt pas na verkoop van de woning of bij overlijden van de langstlevende partner afgelost. Daarnaast is er sprake van een (theoretische) looptijd van maximaal 75 jaar. Met de verzilverlening wordt dus de overwaarde van de woning opgenomen of verzilverd.

Net als de blijverslening, kan ook de verzilverlening tegen een gunstige rente en voorwaarden worden ingezet voor het levensloopbestendig maken van de eigen woning dan wel het aanpassen daarvan aan een zorgvraag. Ook de verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 en mag niet hoger zijn dan 80% van de WOZ-waarde of de getaxeerde marktwaarde van het onderpand.

Via de knop rechts op dit scherm kunt u het digitale aanvraagformulier voor een Blijvers- of een Verzilverlening invullen en opsturen naar de gemeente Borne.

De gemeente toetst vervolgens of u aan de voorwaarden voldoet. Met een positief besluit van de gemeente kunt u vervolgens bij de SVn een definitieve aanvraag indienen via de website van SVn: www.svn.nl.

Let op! Het is alleen mogelijk om digitaal uw aanvraag in te dienen bij SVn.nl!