Als u een uitrit of inrit wilt laten aanleggen of veranderen, moet u dit melden. De gemeente legt de uitweg zelf aan.

Een uitweg (ook wel uitrit of inrit genoemd) is nodig om van de openbare weg naar particulier terrein te komen zonder daarbij het trottoir of de gemeentelijke berm te beschadigen. Overigens kan een uitweg ook worden aangevraagd voor het begaanbaar maken van het terrein voor bijvoorbeeld personen in een rolstoel. Een uitweg kan worden aangevraagd bij de landelijke voorziening Omgevingsloket online, zie de knop rechts op het scherm.

Regels over uitwegen zijn terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening. Indien niet de eigenaar maar de gebruiker van het terrein de uitwegvergunning aanvraagt, dan is toestemming van de eigenaar van het terrein vereist.

Stappen en doorlooptijd

  1. Binnen twee weken na indiening van de aanvraag gaat de gemeente de situatie ter plekke bekijken. Hierbij wordt gekeken naar:
    - waar de uitweg moet komen te liggen;
    - wat de oppervlakte van het aan te passen deel is
    - of er extra acties moeten worden genomen (kolken verplaatsen, kapvergunning aanvragen, etc.).
  2. Op basis van het bezoek beoordeelt de gemeente of de uitweg kan worden aangelegd.
  3. Indien een uitwegvergunning is verleend legt de gemeente de uitweg in principe pas aan als het besluit onherroepelijk is geworden, dus na afloop van de bezwaar-en beroepstermijn.
  4. Na aanleg van de uitweg ontvangt de aanvrager een factuur met het bedrag dat verschuldigd is voor het realiseren van de uitweg.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een vergunning voor een uitweg bedragen € 173,00 aan leges.
De kosten van de aanleg bedragen € 366,00 (basisprijs voor een uitweg van 3 meter breed en maximaal 5 meter diep). Voor meer m² betaalt u per m² € 79,00 extra.