Een tijdelijk bouwwerk (zoals een tent, een tribune of een podium) dat tijdelijk wordt gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet brandveilig zijn. U doet hiervoor een melding op grond van het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen'.
U hoeft alleen een melding te doen als u geen evenementenvergunning nodig hebt. Bij een evenementenvergunning wordt de melding namelijk meegenomen in de vergunning.
Daarnaast moet u ook voorbereid zijn op:
•    het verlenen van eerste hulp;
•    het ontruimen van het bouwwerk;
•    het bestrijden van een beginnende brand;
•    het alarmeren, opvangen en informeren van hulpverleningsdiensten zoals brandweer en politie.