Particulieren en bedrijven mogen geen kabels en/of leidingen in openbare grond aanleggen. Alleen nuts- en telecombedrijven kunnen voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond een instemmingsbesluit of vergunning aanvragen.

De werkzaamheden voor het leggen van kabels en/of leidingen in de openbare grond dienen uitgevoerd te worden volgens het

.

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de legesverordening van de gemeente Borne.

Nuts- en Telecombedrijven kunnen de aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning aanvragen via https://ltc.andes.nl/ltcmv. Voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard kan worden volstaan met een melding (zie

/ Nadere regels / artikel 1.4). Voor het indienen van een aanvraag of het doen van een melding heeft u een inlogaccount nodig. Indien u nog geen account heeft kunt u dat aanvragen bij support@andes.nl, via Nieuw LTC M&V account aanvragen of telefonisch via 088 – 2100 350.

Als het tracé is goedgekeurd en een instemmingsbesluit is ontvangen, dan kan binnen een half jaar na afgifte een digitale graafmelding worden gedaan via https://ltc.andes.nl/ltcmv. Na een jaar is het instemmingsbesluit vervallen. De goedgekeurde graafmelding moet tijdens de werkzaamheden aanwezig zijn, als bewijs dat de werkzaamheden zijn goedgekeurd door de gemeente Borne.