Wanneer een persoon schade lijdt door nalatigheid of schuld van de gemeente, kan de gemeente voor de schade ingevolge het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer iemand struikelt door een losliggende trottoirtegel en daardoor zijn been breekt of ander letsel of schade oploopt.

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van nalatigheid of schuld van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand struikelt door een losliggende trottoirtegel en daardoor zijn been breekt of ander letsel of schade oploopt.

Aan het vragen van schadevergoeding zijn geen kosten verbonden.

De aansprakelijkstelling kunt u via de knop rechts op het scherm indienen.
Ook kunt u de aansprakelijkstelling schriftelijk indienen. De brief dient dan te worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 200, 7620 AE Borne.