Woont u in de gemeente Borne en wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan derden verstrekt? Vraag dan online een aanvraag van geheimhouding van uw persoonsgegevens aan.

Bijzonderheden

  • Aan afnemers (o.a. Sociale Verzekeringsbank (SVB), belastingdienst, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en deurwaarders) worden bepaalde gegevens zonder toestemming doorgegeven. Dit gebeurt op aanvraag en onder andere bij wijzigingen in het bevolkingsregister. Hier is geen geheimhouding mogelijk.
  • Als u om geheimhouding hebt gevraagd dan worden uw gegevens nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan particulieren en commerciële instellingen. Bijv. curators of advocaten.
  • U kunt de geheimhouding altijd weer ongedaan maken.

Aanvragen

Een verzoek tot het beperken van het verstrekken van persoonsgegevens uit de BRP, kunt u digitaal indienen.
Ook kunt u aan de Publieksbalie na overlegging van een geldig legitimatiebewijs een verzoek om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens indienen.