Vertrekt u voor meer dan acht maanden naar het buitenland, dan bent u verplicht daarvan binnen vijf dagen voor uw vertrek uit Nederland schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente. Uw verhuizing wordt verwerkt in de basisregistratie personen (BRP). Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u uw vertrek melden bij de gemeente.

Verblijft u minder dan acht maanden in het buitenland, dan kunt u het vertrek melden, maar het hoeft niet.

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de aangifte schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door:

  • U zelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar.
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
  • De curator voor een persoon die onder toezicht (curatele) is gesteld.

Als niet iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland vertrekt, dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

U bent verplicht binnen vijf dagen voor vertrek schriftelijk aangifte te doen. De gemeente geeft uw vertrek door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen. Als u geen aangifte doet van emigratie, kan de gemeente u een boete opleggen.

In uw melding moet staan:

  • In welk land u verblijft.
  • Wat uw eerste adres is (met plaatsnaam).
  • De datum waarop u verhuist.

Daarnaast heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig.