Nog geen last van drijvende meubels? Houden zo! Dat is de kern van de campagne die woensdag 7 oktober 2020 van start is gegaan. Samen met de dertien andere Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel wordt aandacht gevraagd voor de effecten van klimaatverandering. Dit om het bewustzijn onder inwoners te vergroten.

De campagne laat de effecten van klimaatverandering zien die voor elke inwoner herkenbaar zijn: Een geel gazon, ondergelopen kelders, afgelaste festivals, etc. Toch is klimaatverandering voor veel inwoners een ver-van-mijn-bedshow. Juist daar speelt deze campagne op in met de kreet ‘Nog geen last van een geel gazon? Houden zo!’

Op het online platform www.groenblauwtwente.nl staan eenvoudige maatregelen om huis en tuin hitte- en waterproof te maken, zoals het afkoppelen van de regenpijp, het plaatsen van een regenton, een mini-moeras, natuurlijke zonwering en meer planten in de tuin.

Regionale aanpak
De samenwerking tussen de Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel is niet nieuw. Samen wordt gewerkt aan de aan de opgaven voortkomend uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018. Ook is in november 2019 de klimaatatlas uitgebracht met de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart: www.borne.nl/inwoners/waterloket/klimaatatlas.

Activiteiten
De campagne is de start van allerlei activiteiten die de komende maanden op de agenda staan. Zo willen de gemeenten de komende tijd met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in gesprek over de effecten van het klimaat.

Inwoners van Twente worden alvast opgeroepen om foto’s te delen van extreem weer of hun water- en hitteproof tuin op Facebook of Instagram met de hashtag #groenblauwtwente of via www.groenblauwtwente.nl. Ze maken hiermee kans op één van de cadeaubonnen om de tuin water- en hitteproof in te richten. Deelnemen kan tot en met 7 november 2020. De winnaar wordt bekendgemaakt door weerman én Bornenaar Dennis Wilt.