Heeft u kinderopvang nodig? U kunt op internet zoeken naar kinderopvang in de buurt via de site van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Alle genoemde locaties voldoen aan de landelijke wet. GGD regio Twente inspecteert alle kinderopvanginstellingen. Ook alle rapporten hierover vindt u op deze site van het LRK. 

Vergoeding kinderopvang

Werkt u, volgt u een re-integratietraject of een studie? U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst om de kinderopvang (gedeeltelijk) van te betalen. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw inkomen. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Peuters

Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar oud? Hij of zij kan dan naar een peutergroep. Hier wordt een kind spelenderwijs voorbereid op de basisschool. De Stichting Kinderopvang Borne, Drie Biggetjes en Duimelot bieden peuterplekken aan.

Vergoeding peuterplek

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? De gemeente betaalt de peuterplek gedeeltelijk voor u. Hoeveel u moet betalen per uur hangt af van uw inkomen:

Ouderbijdrage peuteropvang 2021

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Het consultatiebureau adviseert Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor uw kind. Dat houdt in dat uw kind alvast spelend leert, zodat de overgang naar de basisschool makkelijker is. In de Voor- en Vroegschoolse Educatie is er extra aandacht voor taal voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar oud.

Binnen de gemeente Borne bieden Stichting Kinderopvang Borne en Kinderopvang De Drie Biggetjes Voor- en Vroegschoolse educatie aan. Op basis van het advies van het consultatiebureau kunt rechtstreeks met de kinderopvang naar keuze contact opnemen.  

Kinderopvang Borne:
Tel. (074) 265 99 44 of info@kinderopvangborne.nl

De Drie Biggetjes:
Tel. (074) 2670575 of info@dedriebiggetjeshertme.nl

Vergoeding  VVE

Voor- en vroegschoolse Educatie bestaat uit vier ochtenden van vier uur per week. De gemeente betaalt de derde en vierde ochtend. De eerste twee ochtenden moet u zelf betalen. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw inkomen.

Vergoeding kinderopvang Sociaal-Medische-Indicatie

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en heeft u (tijdelijk) lichamelijke, zintuigelijke of psychische problemen? Het kan dan goed voor u of uw kind zijn als uw kind tijdelijk naar de kinderopvang gaat. U kunt dan werken aan uw herstel. U kunt deze kosten vergoed krijgen van de gemeente. U kunt voor meer informatie contact opnemen met het meldpunt Kinderopvang via het telefoonnummer 14 074 of bij uw jeugd of wmo-consulent.


Kinderopvanglocaties (KDV)

Stichting Kinderopvang Borne, Welemanstraat 25 (hoofdkantoor), 7622 HB Borne met locaties:

Kind Centrum de Wingerd
Wingerdstraat 3, 7621CP, Borne
info@kinderopvangborne.nl
tel. (074) 2659 944

Kind Centrum de Veste 
H.F. Roetgerinklaan 3, 7623AX, Borne
info@kinderopvangborne.nl
tel. (074) 2659 944

Kind Centrum Wensinkhof
Welemanstraat 25, 7622HB, Borne
info@kinderopvangborne.nl
tel. (074) 2659 902

KDV Duimelot
Sint Stephanusstraat 5, 7625PH, Zenderen
info@duimelotzenderen.nl
tel. (06) 1865 1013

KDV De Drie Biggetjes
Wetering 3, 7626LD, Hertme
info@dedriebiggetjeshertme.nl
tel. (074) 2670 575

Kinderopvang Boerderij De Bongerd
Bongerdsweg 5, 7623AJ, Borne
info@parbedie.nl
tel. (074) 3491 834

Kind Centrum Stroom Esch
Fioringras 4, 7623DR, Borne
info@kinderopvangborne.nl
tel. (074) 2659 944

Locaties voor Buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderopvang De Drie Biggetjes, Wetering 3 (hoofdkantoor), 7626 LD Hertme met locaties:

BSO Buitenlust
Zwartkotteweg 1, 7626LK, Hertme
info@dedriebiggetjeshertme.nl
tel.  (074) 2670 575

BSO De Drie Biggetjes
Wetering 3, 7626LD, Hertme
info@dedriebiggetjeshertme.nl
tel. (074) 2670 575

Stichting Kinderopvang Borne, Welemanstraat 25 (hoofdkantoor), 7622 HB Borne met locaties:

Kind Centrum de Veste
H.F. Roetgerinklaan 3, 7623 AX, Borne
info@kinderopvangborne.nl
tel. (074) 2659 944

Kind Centrum Wensinkhof
Welemanstraat 25, 7622 HB, Borne
info@kinderopvangborne.nl
tel. (074) 2659 944

BSO Hand in Hand
Prinsenweg 10, 7625 PJ, Zenderen
info@duimelotzenderen.nl
tel. (06) 1865 1013

Kind Centrum Stroom Esch
Fioringras 4, 7623DR, Borne
info@kinderopvangborne.nl
tel. (074) 2659 944

BSO De Hooizolder
Bongerdsweg 7, 7623AJ, Borne
info@parbedie.nl
tel. (074) 2420 290

Kind Centrum de Wingerd
Wingerdstraat 3, 7621CP, Borne
info@kinderopvangborne.nl
tel. (074) 2659 944

Kinderopvang in de Pastorie (KiP)
Deldensestraat 78, 7621EK, Borne
kinderopvangindepastorie@outlook.com
tel. (06) 3931 5080

Sport BSO 't Wooldrik
't Wooldrik 5, 7621AH, Borne
info@kinderopvangborne.nl
tel. (074) 2659 944

De in de gemeente aanwezige kinderopvangvoorzieningen, het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en (wijzigings)formulieren kinderopvang, kunt u vinden op de website van het LRK.

Starten kinderopvangvoorziening of peuteropvang

Wilt u een kinderopvangvoorziening (buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, gastouderbureau) oprichten? Dan moet u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente.

De aanvraag moet u minimaal 10 weken voor de datum van de opening bij de gemeente inzenden. Formulieren voor de oprichting van een voorziening en wijzigingsformulieren kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Een aanvraag exploitatie gastouder kunt u indienen via een gastouderbureau bij de gemeente.

Leges

Leges zijn vergoedingen die u betaalt voor allerlei administratieve handelingen die de gemeente voor u doet. Met de leges worden de kosten gedekt die de gemeente moet maken om de dienstverlening mogelijk te maken. Het is niet de bedoeling dat de gemeente hiermee winst maakt.

Een overzicht van de tarieven voor aanvragen kinderopvangvoorzieningen, behorende bij de Legesverordeningen 2019, is te vinden via de volgende link: Tarieven legesverordeningen 2019. Daarbij kunt u via de zoekfunctie (Ctrl F) het legestarief vinden.

Kwaliteitseisen

In Borne zijn diverse kinderopvangvoorzieningen aanwezig. De gemeente is in het kader van de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze voorzieningen.

De GGD Twente adviseert de gemeente over de kwaliteit van de kinderopvang. Op basis van deze adviezen besluit de gemeente of voldaan is aan de wettelijke kwaliteitseisen kinderopvang.

Voldoet uw voorziening aan de kwaliteitseisen dan wordt uw kinderopvang opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wordt de regelgeving niet nageleefd, dan zal de gemeente handhaven. De gemeente heeft hiervoor handhavingsregels vastgesteld.