Wilt u in het buitenland trouwen? Dan heeft u misschien een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Dit is afhankelijk van het land waarin u trouwt. Deze verklaringen zijn internationale documenten waarin staat dat u in het buitenland mag trouwen. Het kan verschillen welke verklaring u in welk land nodig heeft. Ook heeft u niet in elk land een verklaring nodig. Neem dus altijd contact op met de ambassade van het land waarin u wilt trouwen of met de burgerlijke stand van de plaats waarin u wilt trouwen.

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig. De geldigheid van een ongehuwdverklaring verschilt per land.

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner staat in deze gemeente ingeschreven of deze gemeente was uw laatste woonplaats voordat u naar het buitenland vertrok.

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost: € 23,60.

U heeft de volgende documenten van u en uw partner nodig:

  • geldig identiteitsbewijs
  • afschrift van de geboorteakte
  • uittreksel van de basisregistratie personen (BRP), met vermelding van uw nationaliteit en burgerlijke staat

Als u eerder bent getrouwd:

  • een echtscheidingsakte of een overlijdensakte