Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel mensen kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel huishoudens minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom moeite om hun woonkosten te betalen. Deze problemen kunnen niet worden opgelost door toeslagen of door de eerder genomen steunmaatregelen. Om hen tijdelijk te helpen is er nu de TONK.

TONK
De TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek en de kosten van elektriciteit, gas en water. De ondersteuning is bedoeld voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor de woonkosten niet meer kunnen betalen. Het gaat hierbij om een vergoeding voor kosten, niet om een inkomensondersteunende regeling.

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.
Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Belangrijk! Voordat u begint aan het invullen van de aanvraag, lees onderstaande voorwaarden van de TONK.

U kunt de TONK uitkering van € 500,- per maand krijgen voor de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U bent woonachtig in de gemeente Borne, Haaksbergen of Hengelo;
  • U bent eigenaar van een eigen woning of u huurt een woning in de vrije sector;
  • U heeft in januari 2021 ten minste 15 % minder inkomen dan een maandinkomen in 2020;
  • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen;
  • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen;
  • U heeft op dit moment minder dan € 12.590 voor een echtpaar/alleenstaande ouder of € 6.295 voor een alleenstaande, aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat om contant geld, geld op de (spaar-)rekeningen, waardepapieren en cryptogeld (bijvoorbeeld bitcoins) van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren).

Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.

De tijdelijke maatregel TONK geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. U kunt de TONK aanvragen tot 1 oktober 2021. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).  

U vraagt aan, digitaal of met een aanvraagformulier via www.hengelo.nl/aanvragenTONK.