Vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunt u als ouder tegemoetkomingen krijgen voor sportieve en culturele activiteiten van uw kinderen (t/m 17 jaar). Voor sport is de bijdrage maximaal € 250 en voor cultuur maximaal € 425.

U kunt deze bijdragen alleen via een tussenpersoon aanvragen. U kunt bijgaand formulier invullen en inleveren bij Borne Sport, via bornesport@borne.nl of rechtstreeks bij Saskia Pigge of Wendy Korte via 074-2658663.

De contributie wordt rechtstreeks overgemaakt naar de sportvereniging.

Meer informatie vindt u in