Vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunt u als ouder tegemoetkomingen krijgen voor sportieve en culturele activiteiten van uw kinderen (t/m 17 jaar). Voor sport is de bijdrage maximaal € 250 en voor cultuur maximaal € 425.

U kunt deze bijdragen alleen via een tussenpersoon aanvragen. U kunt bijgaand formulier invullen en inleveren bij een medewerker van Wijkracht in het Kulthurhus.


 

De contributie wordt rechtstreeks overgemaakt naar de sportvereniging.

Meer informatie over deze tegemoetkomingen vindt u in