Woont u in Borne en heeft u drie jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen. De hoogte van de inkomenstoeslag hangt af van uw gezinssituatie en is:

  • voor een echtpaar € 490
  • voor een alleenstaande ouder € 440
  • voor een alleenstaande € 345

De inkomens toeslag kan niet met terugwerkende kracht worden gegeven. Vraag dus op tijd aan. U komt in aanmerking voor een inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent op de aanvraagdatum tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd (PGL).
  • u heeft ten minste drie jaar ononderbroken een inkomen ontvangen dat gelijk is aan de voor u geldende bijstandsnorm. Het soort inkomen (uitkering of salaris) is niet van belang.
  • uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis) is lager dan € 12.240,-  (voor een echtpaar of alleenstaande ouder) of € 6.120,-  (voor een alleenstaande).
  • bent u getrouwd of woont u samen? Dan krijgt u de toeslag alleen als u beiden aan de voorwaarden voldoet.
  • u heeft geen uitzicht op inkomensverbetering.

Heeft u een uitkering van Werk & Inkomen en voldoet u naar verwachting aan de voorwaarden? Dan ontvangt u elk jaar in oktober een aanvraagformulier.

Heeft u geen uitkering van Werk & Inkomen? Maar bijvoorbeeld een nabestaandenuitkering of een salaris op bijstandsniveau? Dan moet u de toeslag zelf aanvragen. U kunt de toeslag aanvragen door het downloaden van het 

en het formulier samen met de bijlagen in te leveren bij de Publieksbalie in het Gemeentehuis. Opsturen kan ook, naar Werk & Inkomen Borne, Hengelo en Haaksbergen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo (een postzegel is niet nodig).

De gemeente Borne kent voor mensen met een laag inkomen een sociaal fonds. In

leest u wat dit inhoudt. Ook kunt u bij de publieksbalie meer informatie ontvangen over de regelingen.