Iedereen moet zoveel mogelijk proberen om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. De meeste mensen doen dat met betaald werk. Hebt u geen betaald werk? En zijn er ook geen andere voorzieningen? Dan is het de taak van de gemeente om u te helpen bij het zoeken naar werk. Totdat u werk gevonden hebt, kunt u onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de Participatiewet (bijstandsuitkering) krijgen.

U krijgt alleen een uitkering als u zelf onvoldoende middelen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien. De gemeente kijkt daarbij naar uw inkomsten en uw vermogen. Onder vermogen verstaan we spaargeld maar ook goederen. Zoals bijvoorbeeld een eigen huis.

De organisatie Werk en Inkomen werkt voor de gemeenten Hengelo, Borne en Haaksbergen. Zij verstrekken uitkeringen aan inwoners van deze drie gemeenten en voeren ook de regelingen uit voor mensen met een laag inkomen. De regelingen verschillen per gemeente.

U hebt recht op een bijstandsuitkering als u:
-in Hengelo, Borne of Haaksbergen woont;
-legaal in Nederland bent;
-geen recht hebt op een andere uitkering;
-onvoldoende inkomsten hebt;
-geen vermogen hebt boven het vrij te laten vermogen;
-geen recht hebt op studiefinanciering;
-niet in voorlopige hechtenis bent genomen of een gevangenisstraf uitzit.

Vrij te laten vermogen

Voor een gezin en een alleenstaande ouder is het vrij te laten vermogen (per 1-1-2021) € 12.590 en voor een alleenstaande € 6.295. Hebt u ook een eigen huis? Van de overwaarde van uw huis wordt maximaal € 53.100 buiten beschouwing gelaten. De overwaarde is de waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek.

Een bijstandsuitkering vraagt u aan op www.werk.nl. U hebt daarbij uw DigiD-inlogcode nodig.

Nadat u een uitkering hebt aangevraagd, nodigt Werk en Inkomen u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst. U bent verplicht om naar deze bijeenkomst te komen. Anders wordt uw uitkering niet in gang gezet. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kijken zij samen met u naar de mogelijkheden om snel (weer) betaald werk te vinden. Als die mogelijkheden er zijn, doen we er alles aan om die op korte termijn te benutten. Wanneer u zelf niet snel voor voldoende inkomsten kunt zorgen en niet genoeg geld hebt om van te leven, dan zet Werk en Inkomen de uitkeringsaanvraag in gang. Daarvoor is een geldig identiteitsbewijs van u nodig. Neem dat dus mee naar de bijeenkomst.

De gemeente moet binnen 8 weken een beslissing nemen op uw aanvraag. Als wij meer gegevens van u nodig hebben, mogen we die termijn eenmaal met 8 weken verlengen.

In de praktijk krijgt u onze beslissing vaak al binnen 4 weken. Lukt dat een keer niet? Dan hebt u recht op een voorschot. Meer informatie vindt u op de pagina Voorschot en voorlopige voorziening.

Iedereen die een uitkering ontvangt van Werk en Inkomen Borne, Hengelo & Haaksbergen kan gebruikmaken van MijnWerk&Inkomen. Daar kunt u digitaal gegevens inzien, aanvragen doen, wijzigingen doorgeven en opdrachten van uw klantmanager of contactpersoon inzien.

U kunt gebruikmaken van MijnWerk&Inkomen door via de site Mijn Hengelo in te loggen met uw DigiD. U komt vervolgens op MijnWerk&Inkomen waar u alle informatie vindt.

Voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En hebt u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC): 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.

U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Informatiebalie op het Publieksplein

Hebt u geen klantmanager? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Dan kunt u terecht bij de informatiebalie van Werk en Inkomen op het Publieksplein of  bij de informatie balie van de gemeente Borne.

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

Gemeente Borne
Rheineplein 1
7622AE  Borne

maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.00 uur
vrijdag van 8.30-12.30 uur

Telefoon: 14 074