Hondenbezitters in de gemeente Borne hoeven sinds 2019 geen hondenbelasting meer te betalen. Ook het aan- of afmelden van een hond is sindsdien niet meer nodig.

Het GBTwente (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente) voert de belastingtaken uit voor de gemeente Borne. Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes verwijzen wij u door naar de website van GBTwente www.gbtwente.nl, voor telefonische informatie kunt u bellen met nummer 14074.