Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.

Hieronder leest u meer informatie over de landelijke maatregelen.

Landelijke maatregelen

In Nederland zijn de economisch en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus voor iedereen voelbaar. Daarom heeft het kabinet op dinsdag 17 maart de volgende maatregelen genomen:

 •     Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers om ontslagen te voorkomen
 •     Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen
 •     De gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal
 •     Versoepeling uitstel van betaling belasting
 •     Verlaging invorderingsrente en belastingrente naar 0,01% (verschillende ingangsdata)
 •     Garantie ondernemersfinanciering verhoogd
 •     Overheid staat garant voor leningen aan (middel)grote bedrijven
 •     Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen
 •     Kabinet ondersteunt met €6 miljoen
 •     Borgstelling MKB-Landbouwkredieten verruimd
 •     Land- en tuinbouwbedrijven kunnen makkelijker geld lenen
 •     Overleggen over stopzetten toeristenbelasting en eventueel maatwerk cultuursector
 •     Een noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren
 •     Zoals horeca, culturele instellingen, evenementen- en reisbranche
 •     Verruiming BMKB-regeling
 •     De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open gegaan.

Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat waar u terecht kunt voor deze maatregelen.

Uitstel van betaling
Ondernemers in Borne, Almelo, Berkelland, Bronckhorst, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand krijgen uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen tot 1 oktober 2020. Via www.gbtwente.nl kunnen zij dit uitstel aanvragen. De gemeente Haaksbergen heeft hierover nog geen besluit genomen maar wij verwachten daarover vrijdag (27 maart) meer duidelijkheid.

Zo hoeven ondernemers in de meeste gemeenten die bij GBTwente zijn aangesloten tot 1 oktober 2020 onder andere geen onroerende zaakbelasting (OZB), precariorechten en toeristenbelasting te betalen. De meeste gemeenten volgen hiermee het rijksbeleid om de economische schade als gevolg van de coronacrisis waar mogelijk te beperken.

Uitstel van betaling wordt voor alle gemeentelijke belastingen verleend die nog niet zijn betaald. Dit geldt voor alle bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ook ZZP-ers, eenmanszaken en stichtingen of sportverenigingen kunnen uitstel aanvragen. Met deze maatregel willen gemeenten voorkomen dat ondernemers die het moeilijk hebben door de coronacrisis nog verder in de problemen komen.

Bent u ondernemer en heeft of verwacht u betalingsproblemen om uw aanslag gemeentelijke belastingen tijdig te betalen? Vraag dan hier uitstel van betaling aan. Daar vindt u ook antwoord op veelgestelde vragen.

Tijdelijke inkomensondersteuning voor zzp’ers
Wordt u als zzp’er zwaar getroffen door de coronacrisis? Dan kunt u een beroep doen op de nieuwe maatregel ‘tijdelijke inkomensondersteuning’. Alle relevante informatie hierover vindt u via de site van ROZ.

De gemeente is verantwoordelijk voor deze tijdelijke regeling die ROZ uitvoert namens 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek. U kunt een aanvraagformulier aanvragen via het contactformulier www.rozgroep.nl/contact. ROZ houdt u vervolgens op de hoogte van de laatste informatie en stuurt u een link naar het aanvraagformulier.

Andere maatregelen via KvK Ondernemersplein
Over andere door het kabinet aangekondigde maatregelen (zoals de compensatieregeling van € 4.000 en andere belastingmaatregelen) kunt u informatie vinden op de site van het ondernemersplein van de KvK.

Handige links

Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers over het coronavirus. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Lange tijd is het onzeker

Het is nog onduidelijk hoelang het allemaal gaat duren en de situatie kan per dag veranderen. Pas daarom goed op uzelf en anderen en heb vertrouwen. Samen kunnen we het aan; samen pakken we het aan.