Beste ondernemers,

Alle niet noodzakelijke winkels per direct gesloten. Dat was de confronterende boodschap van de minister president. Helaas is het niet gelukt om op basis van ons gedrag het coronavirus onder controle te krijgen. In winkels en winkelstraten was het te druk, met onder andere deze maatregel tot gevolg. Ook in Borne.

We begrijpen dat voor iedere ondernemer voelt dat zijn/haar winkel een noodzakelijke winkel is, toch is op www.rijksoverheid.nl nadrukkelijk te vinden welke winkels wel en welke winkels niet open mogen blijven. We hopen op uw medewerking.


Ik kan me erg goed voorstellen dat u vragen heeft over uw omzet, over uw medewerkers en over de mogelijkheden die er zijn om via online bestellen iets te doen. Hebt u daar hulp bij nodig, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dorpsmanager Ruben Baartman.

Het worden zware weken, maar we moeten de contactmomenten omlaag brengen om te voorkomen dat corona ons zorgstelsel plat gaat leggen, terwijl we bijna het vaccin binnen handbereik hebben. Het vraagt van u als ondernemer een groot offer, maar u staat er niet alleen voor.

Wat ben ik vervuld van dankbaarheid als ik uw veerkracht zie. Wanneer er op Facebook een winkelier post dat er alle begrip is voor de maatregelen en dat ze hoopt dat er online besteld wordt zodat zij het aan huis kunnen bezorgen, dan denk ik ‘zo doot wie dat in Boorn’.

Ik blijf een dringend beroep op iedereen doen om u als winkeliers te steunen door bij u te bestellen en u zo door deze weken heen te loodsen!

Jan Pierik
Burgemeester van Borne
____________________________________________________________________________________________________________________________

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.

Landelijke maatregelen:

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. De TVL staat open tot 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden. Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via de website van RVO. De Q&A's over het noodloket zijn terug te vinden op de website van Rijksoverheid.

Via het ROZ kunt u vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 een aanvraag doen voor verlenging van de Tozo-inkomensaanvulling of een nieuwe aanvraag Tozo 3 doen. De Tozo zou eerst verlengd worden met 9 maanden, tot en met juni volgend jaar, inclusief geldmiddelentoets. Deze toets is nu uitgesteld tot 1 april 2021, waardoor aanvragen van Tozo 3 (zonder geldmiddelentoets) mogelijk is voor maximaal 6 maanden. Ga naar de website van het ROZ en vul het aanvraagformulier in.

Over andere door het kabinet aangekondigde maatregelen kunt u informatie vinden op de site van het ondernemersplein van de KvK.

Het kabinet nam eerder de volgende maatregelen:

 •     Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers om ontslagen te voorkomen
 •     Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen
 •     De gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal
 •     Versoepeling uitstel van betaling belasting
 •     Verlaging invorderingsrente en belastingrente naar 0,01% (verschillende ingangsdata)
 •     Garantie ondernemersfinanciering verhoogd
 •     Overheid staat garant voor leningen aan (middel)grote bedrijven
 •     Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen
 •     Kabinet ondersteunt met €6 miljoen
 •     Borgstelling MKB-Landbouwkredieten verruimd
 •     Land- en tuinbouwbedrijven kunnen makkelijker geld lenen
 •     Overleggen over stopzetten toeristenbelasting en eventueel maatwerk cultuursector
 •     Een noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren
 •     Zoals horeca, culturele instellingen, evenementen- en reisbranche
 •     Verruiming BMKB-regeling
 •     De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open gegaan.


Op de website van Rijksoverheid kunt u terecht voor deze maatregelen.

noodpakket-tozo


Lokale maatregelen:

Ondernemers hoeven in de meeste gemeenten die bij GBTwente zijn aangesloten tot 1 oktober 2020 onder andere geen onroerende zaakbelasting (OZB), precariorechten en toeristenbelasting te betalen. De meeste gemeenten volgen hiermee het rijksbeleid om de economische schade als gevolg van de coronacrisis waar mogelijk te beperken.

Uitstel van betaling wordt voor alle gemeentelijke belastingen verleend die nog niet zijn betaald. Dit geldt voor alle bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ook ZZP-ers, eenmanszaken en stichtingen of sportverenigingen kunnen uitstel aanvragen. Met deze maatregel willen gemeenten voorkomen dat ondernemers die het moeilijk hebben door de coronacrisis nog verder in de problemen komen.

Bent u ondernemer en heeft of verwacht u betalingsproblemen om uw aanslag gemeentelijke belastingen tijdig te betalen? Vraag dan hier uitstel van betaling aan. Daar vindt u ook antwoord op veelgestelde vragen.

Wordt u als zzp’er of zelfstandig ondernemer met personeel getroffen door de coronacrisis? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de nieuwe maatregel ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’. Alle relevante informatie hierover en of u in aanmerking komt, vindt u via de site van ROZ.

ROZ voert deze regeling uit voor de meeste gemeenten in Twente en de Achterhoek, zo ook voor Borne. U kunt een aanvraag doen via het online formulier: https://corona.rozgroep.nl/

 

Verzoeken voor andere maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, bijvoorbeeld de compensatieregeling van 4.000 euro en andere belastingmaatregelingen, worden niet door ROZ uitgevoerd. Alle informatie daarover kunt u vinden op de site van het Ondernemersplein. ROZ  verwijst ondernemers hier ook actief naar door.

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (hierna: Twm) is op 1 december 2020 in werking getreden. Doel van de wet is dat er een betere juridische basis komt voor de coronamaatregelen. De Twm is ervoor om de positie van het lokale bestuur en de lokale democratie in het bestrijden van de (gevolgen van) het virus te versterken.

Ontheffing coronamaatregelen
In de wet is aangegeven wanneer de burgemeester bevoegd is om ontheffing te verlenen. Indien de burgemeester bevoegd is kan hij in  bijzondere gevallen voor een aantal maatregelen ontheffing verlenen. Dit geldt voor de regels over groepsvorming, de openstelling van publieke plaatsen en evenementen. Het belang van de bestrijding van de epidemie mag niet conflicteren met de verlening van de ontheffing. Daarom vraagt de burgemeester advies aan de GGD. Als het risiconiveau nog ernstig of zeer ernstig is, is het nagenoeg onmogelijk om deze ontheffing te verlenen. Voor de veilige-afstandsregel (op dit moment 1,5 meter) kan de burgemeester geen ontheffing verlenen.

Aan welke eisen moet mijn verzoek tot ontheffing voldoen?
Een verzoek voor een ontheffing coronamaatregelen moet altijd gericht zijn op een bijzonder, concreet geval. Of de gemeente een ontheffing verleent, is afhankelijk van de omstandigheden. Het verzoek moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • Gegevens aanvrager.
 • Duidelijke omschrijving van de te verrichten activiteit en/of de plaats waar de ontheffing geldt.
 • Duidelijke omschrijving waarom er sprake is van een bijzondere situatie waarvoor een ontheffing moet komen.
 • De te treffen maatregelen om de veilige afstand te kunnen waarborgen of andere maatregelen om het risico op besmettingen te minimaliseren.
 • Aantal mensen dat aanwezig is.
 • Datum van de activiteit.
   

Wanneer krijgt u geen ontheffing?
De burgemeester verleent geen ontheffing als het belang van de bestrijding van de epidemie in het geding is. Voordat de burgemeester een beslissing neemt over het verlenen van een ontheffing vraagt hij advies aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?
Een ontheffing vraagt u aan via info@borne.nl. Heeft u vragen over (het verkrijgen van) de ontheffing? Stel uw vragen dan vooraf via dit mailadres of via het centrale telefoonnummer 074-2658686.

Corona en winkelen en boodschappen doen
Alleen winkels die essentieel zijn blijven open. Dit zijn winkels gericht op de eerste levensbehoeften. Warenmarkten die levensmiddelen (eten en drinken) verkopen mogen ook open blijven. Alle winkels sluiten om uiterlijk 20.00 uur.

Bestellen en afhalen
Niet essentiële-winkels blijven voorlopig gesloten. Vanaf 10 februari is het wel mogelijk om producten te bestellen en af te halen bij een winkel. Producten worden nu veel online gekocht en thuisbezorgd. Dit legt een grote druk op de pakketdiensten. Daarnaast krijgen de ondernemers hierdoor meer perspectief.

Bekijk het volledige bericht op de website van Rijksoverheid.

Handige links
Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers over het coronavirus. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Lange tijd is het onzeker

Het is nog onduidelijk hoelang het allemaal gaat duren en de situatie kan per dag veranderen. Pas daarom goed op uzelf en anderen en heb vertrouwen. Samen kunnen we het aan; samen pakken we het aan.