Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.

Hieronder leest u meer informatie over de landelijke maatregelen.

Landelijke maatregelen


Noodloket ondernemers
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona tot en met vrijdag 26 juni 2020. Lees meer. De Q&A's over het noodloket zijn terug te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus.

Maatregelen via KvK Ondernemersplein
Over andere door het kabinet aangekondigde maatregelen kunt u informatie vinden op de site van het ondernemersplein van de KvK.

Het kabinet nam eerder de volgende maatregelen:

 •     Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers om ontslagen te voorkomen
 •     Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen
 •     De gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal
 •     Versoepeling uitstel van betaling belasting
 •     Verlaging invorderingsrente en belastingrente naar 0,01% (verschillende ingangsdata)
 •     Garantie ondernemersfinanciering verhoogd
 •     Overheid staat garant voor leningen aan (middel)grote bedrijven
 •     Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen
 •     Kabinet ondersteunt met €6 miljoen
 •     Borgstelling MKB-Landbouwkredieten verruimd
 •     Land- en tuinbouwbedrijven kunnen makkelijker geld lenen
 •     Overleggen over stopzetten toeristenbelasting en eventueel maatwerk cultuursector
 •     Een noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren
 •     Zoals horeca, culturele instellingen, evenementen- en reisbranche
 •     Verruiming BMKB-regeling
 •     De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open gegaan.

Op de website van Rijksoverheid kunt u terecht voor deze maatregelen.

noodpakket-tozo

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Lokale maatregelen
 

Uitstel van betaling
Ondernemers in Borne, Almelo, Berkelland, Bronckhorst, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand krijgen uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen tot 1 oktober 2020. Via www.gbtwente.nl kunnen zij dit uitstel aanvragen. De gemeente Haaksbergen heeft hierover nog geen besluit genomen maar wij verwachten daarover vrijdag (27 maart) meer duidelijkheid.

Zo hoeven ondernemers in de meeste gemeenten die bij GBTwente zijn aangesloten tot 1 oktober 2020 onder andere geen onroerende zaakbelasting (OZB), precariorechten en toeristenbelasting te betalen. De meeste gemeenten volgen hiermee het rijksbeleid om de economische schade als gevolg van de coronacrisis waar mogelijk te beperken.

Uitstel van betaling wordt voor alle gemeentelijke belastingen verleend die nog niet zijn betaald. Dit geldt voor alle bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ook ZZP-ers, eenmanszaken en stichtingen of sportverenigingen kunnen uitstel aanvragen. Met deze maatregel willen gemeenten voorkomen dat ondernemers die het moeilijk hebben door de coronacrisis nog verder in de problemen komen.

Bent u ondernemer en heeft of verwacht u betalingsproblemen om uw aanslag gemeentelijke belastingen tijdig te betalen? Vraag dan hier uitstel van betaling aan. Daar vindt u ook antwoord op veelgestelde vragen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Wordt u als zzp’er of zelfstandig ondernemer met personeel getroffen door de coronacrisis? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de nieuwe maatregel ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’. Alle relevante informatie hierover en of u in aanmerking komt, vindt u via de site van ROZ.

ROZ voert deze regeling uit voor de meeste gemeenten in Twente en de Achterhoek, zo ook voor Borne. U kunt een aanvraag doen via het online formulier: https://corona.rozgroep.nl/

Andere maatregelen (niet door ROZ)
Verzoeken voor andere maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, bijvoorbeeld de compensatieregeling van 4.000 euro en andere belastingmaatregelingen, worden niet door ROZ uitgevoerd. Alle informatie daarover kunt u vinden op de site van het Ondernemersplein. ROZ  verwijst ondernemers hier ook actief naar door.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Handige links

Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers over het coronavirus. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Lange tijd is het onzeker

Het is nog onduidelijk hoelang het allemaal gaat duren en de situatie kan per dag veranderen. Pas daarom goed op uzelf en anderen en heb vertrouwen. Samen kunnen we het aan; samen pakken we het aan.