Gemeentehuis 1

default iconHoe stem ik?

U mag stemmen voor de provinciale statenverkiezingen als u :

 • Nederlander bent;
 • 18 jaar of ouder bent;
 • op 30 januari in gemeente Borne woont;
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Stempas

1 maart ontvangt u thuis een stempas. Met deze stempas en uw legitimatiebewijs kunt u in één van de 15 stembureaus in Borne stemmen.
Bent u na 30 januari in Borne komen wonen? Dan ontvangt u een stempas van uw oude woongemeente en moet u in uw oude woongemeente stemmen of u vraagt in uw oude gemeente een kiezerspas aan. Met deze kiezerspas kunt u binnen de provincie stemmen. 

Stembureaus

Op woensdag 15 maart mag u in elk willekeurig stembureau in de gemeente Borne uw stem uitbrengen. 

Locaties stembureaus:

Locaties stembureaus
1. Gemeentehuis Rheineplein 1 Borne
2. Sportcentrum De Wensinkhof Welemanstraat 19 Borne
3. Bornse Harmonie Weideweg  1 Borne
4. Wijkgebouw De Letterbak Clematishof  6 Borne
5. Clubhuis B.V.V. Borne 't Wooldrik 6 Borne
6. Brandweerkazerne De Bieffel 11 Borne
7. Het Dijkhuis 't Dijkhuis 1 Borne
8. Basisschool De Optimist (2 stembureaus) Fioringras 4 Borne
9. MFA Sindron Prinsenweg 10 Zenderen
10. Bornsche Maten (2 stembureaus) Tent grasveld - H.F. Roetgerinklaan  Borne
11. Het Spookhoes Hertmerweg 31 Hertme
12. Kerkgebouw De Fontein Twijnerstraat 6 Borne
13. Gezondheidscentrum Fleminghof Fleminghof 2 Borne

Stembiljet

In het stembureau ontvangt u een stembiljet en een rood potlood. U stemt, in het stemhokje, door het witte vakje vóór de naam van de kandidaat van uw keuze rood te maken. U vouwt het stembiljet na het invullen zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is. U doet het stembiljet in de stembus.

Uw stem is niet geldig als u op het stembiljet:

 • een andere kleur gebruikt dan rood;
 • meer vakjes rood maakt;
 • tekeningen of teksten plaatst.

Eenvoudige uitleg

Eenvoudige uitleg over hoe u kunt stemmen, vindt u op www.hoewerktstemmen.nl/nl/. Een initiatief van Steffie, voor iedereen die in eigen tempo door beeld, geluid en oefenen meer wil leren over belangrijke onderwerpen.

Kandidatenlijst

Hieronder kunt u de kandidatenlijst van de Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen op woensdag 15 maart 2023.

Kan ik iemand anders vragen om voor mij te stemmen?

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen.

Let op: het initiatief tot het geven van een volmacht moet altijd van uzelf uitgaan!

Het is niet toegestaan (en zelfs strafbaar) om andere kiezers te benaderen met het verzoek om een volmacht te verlenen.

Hoe kan ik een andere kiezer machtigen?

U kunt op 2 manieren iemand vragen om voor u te stemmen:

 1. via uw stempas (onderhandse volmacht)
 2. via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Iemand machtigen via de stempas (onderhandse volmacht)

Iemand machtigen via de stempas kunt u bijvoorbeeld doen als u ziek bent op de dag dat u wilt stemmen.

U mag zelf kiezen wie u machtigt. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde gemeente én dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u wonen. Als de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) niet in uw gemeente woont dan kunt u een machtigingsformulier invullen (zie onder ‘schriftelijke volmacht’);
 • uw stem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen via uw stempas werkt zo:

 • U vult de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt;
 • Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn. 
 • De gemachtigde laat (de kopie van) uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn/haar eigen identiteitsbewijs laten zien. 

Een gemachtigde kan per verkiezing voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Iemand machtigen via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. U kunt hiervoor een formulier ophalen bij de balie van de gemeente. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart bij de gemeente binnen zijn. Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen.

Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als:

 • u op de dag dat u kan stemmen niet in de gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of omdat u vanwege uw werk in het buitenland zit;
 • u geen kopie van uw identiteitsbewijs mee kan geven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen is en u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs kan aanvragen.

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u wonen;
 • uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen met een machtigingsformulier werkt zo:

 • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen het formulier in. Laat eerst degene die u wilt machtigen het formulier invullen voordat u dat zelf doet. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt.
 • U kan het formulier tot en met vrijdag 10 maart inleveren bij de gemeente.
 • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij/zij voor u kan stemmen. Als de gemeente het volmachtbewijs heeft goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokken.
 • De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven.