flexwoningen impressie

living-household iconFlexwoningen Borne

Flexwoningen

Een grote groep inwoners van Borne heeft met spoed een woning nodig. Flexwoningen zijn snel geplaatst, van goede kwaliteit en kunnen na verloop van tijd weer verwijderd worden. De woningen bieden een uitkomst voor diverse doelgroepen, waaronder jongeren, gescheiden mensen, statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) of ouderen.

Voor deze mensen zijn in Borne op korte termijn 51 flexwoningen nodig. De gemeente Borne heeft voor haar totale grondgebied gekeken naar de meest geschikte locaties. Daarbij is rekening gehouden met de inpasbaarheid van de woningen in de bestaande omgeving met oog voor de fysieke en sociale leefbaarheid.

Uit deze locatieverkenning zijn de volgende te onderzoeken locaties (opsomming in willekeurige volgorde) naar voren gekomen: 

Bornsche Maten:

  • Goudbes (locatie van de tijdelijke lokalen basisschool de Vonder in de Bornsche Maten)
  • Maten 3B (in ontwikkeling zijnde locatie aan de oostzijde van de Bornsche Maten)
  • Sonnebeld (reststrook nog niet uitgegeven grond aan de Sonnebeld)

Kern Borne:

  • Tichelkampweg (direct ten zuiden van de spoorlijn, tussen moestuintjes en trapveldje)
  • Ridderspoortje (hoek Azelosestraat, Ridderspoortje)

Vervolg proces

Met de uitkomst van de luistersessies op 22 februari 2023 en het verdere ruimtelijk onderzoek worden keuzes gemaakt of potentiële locaties afvallen en welke locaties verder worden onderzocht. De raad zal naar verwachting eind mei de uiteindelijke keuze maken over welke locaties nader uitgewerkt worden en welke woningaantallen daarbij horen. Na besluitvorming over de locaties volgt een uitnodiging aan de omwonenden van de betreffende ontwikkellocaties voor een bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst kunnen inwoners zich aanmelden voor de klankbordgroepen die in fase drie (uitwerking locaties naar definitief ontwerp) en vier (realisatie) van start gaan.

Vragen?

Voor verdere vragen, suggesties of aandachtspunten omtrent flexwoningen in Borne kunt u een e-mail sturen naar flexwonen@borne.nl.

Situatieschetsen

Situatieschets Bornsche Maten

Bornsche Maten vanaf boven - mogelijk punt flexwonen

Situatieschets Ridderspoortje

Ridderspoortje vanaf boven - mogelijke locatie voor flexwonen

Situatieschets Tichelkampweg

Tichelkampweg vanaf boven - mogelijke locatie voor flexwonen