Dorpsmanager / Accountmanager Bedrijven (m/v, 36 uur)

Al bijna twintig jaar werken de gemeente Borne en de Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) intensief samen bij de versterking van de lokale economie, bij de promotie van Borne als koopcentrum en als vestigingsplaats voor ondernemers. Deze samenwerking wordt vormgegeven door een door beide partijen samen betaalde dorpsmanager/accountmanager bedrijven.

De gemeente en BBO zoeken een nieuwe dorpsmanager/accountmanager bedrijven die zowel het gemeentelijke als het ondernemersbelang dient en waarbij hij/zij een grote zelfstandigheid en vrijheid geniet. Een unieke vorm van samenwerking, die uitdagend is en kansen biedt voor wie echt durft.

Bornse bedrijvigheid
De Bornse economie heeft zich de laatste jaren goed ontwikkeld. Borne heeft flink geïnvesteerd in de centrumeconomie hetgeen leidt tot een compact, compleet, goed bereikbaar en aantrekkelijk (winkel)hart. De kwaliteit van het winkelaanbod en de winkelbeleving, de voorzieningen, het verblijfsklimaat en het onderscheidend zijn op Bornse schaal vragen voortdurende aandacht.

Borne is actief bezig om de bedrijventerreinen Westermaat De Veldkamp en De Molenkamp meer en beter op de kaart te zetten. Je hebt intensief overleg met ondernemers die vestigingsplannen hebben en zoekt mede naar kandidaat-ondernemers die zich in Borne willen vestigen.

Persoonsprofiel
Je bent een initiatiefrijk en enthousiast persoon die sterk is in het organiseren en die goed het overzicht kan bewaren. Hoog in het vaandel staan professionaliteit, creativiteit, servicegerichtheid, integriteit en uitstekende communicatieve vaardigheden. Daarbij ben je hét gezicht en het aanspreekpunt voor alle Bornse ondernemers en de gemeente. Je bent een intermediair tussen detaillisten, gemeente, projectontwikkelaars en andere ondernemers in de breedste zin, waarbij je een actief ondernemersklimaat stimuleert. Je bent regisseur en hebt intensief contact met het BBO-bestuur en het accountmanagementteam in Twente. Daarnaast dienen de contacten met belangenorganisaties van ondernemers te worden uitgebouwd.

Je werkt op basis van een concreet uitvoeringsprogramma aan de verdere versterking van de Bornse economie, waarbij de centrumeconomie een bijzondere plaats inneemt. Je bent centrummanager en biedt ondernemers ondersteuning bij de organisatie en het ontwikkelen van initiatieven ter promotie en verbetering van het ondernemen en de leefbaarheid in Borne, veiligheid en bereikbaarheid. Je stimuleert de onderlinge samenwerking en creëert draagvlak voor de uitvoering van plannen. Bovendien vervul je de initiërende en informerende rol bij de functie van intermediair tussen de gemeente en het bedrijfsleven. Belangrijk daarbij is het verstrekken van informatie en verbeteren van communicatie tussen alle betrokken partijen.

Ook is er inmiddels de stichting Beleef Boeiend Borne die zich richt op het ontwikkelen en uitwerken van ideeën om de gemeente Borne beter te positioneren op het gebied van de vrijetijdseconomie in Twente e.o.

Als belangenvertegenwoordiger namens de BBO en gemeente behoor je mede te fungeren als een aanspreekpunt naar de gemeenschap.
 
Functie-eisen

  • Een afgeronde opleiding op hbo-niveau of vergelijkbaar; je hebt aantoonbare werkervaring, bij voorkeur ook in het bedrijfsleven
  • Zelfstandig en met een ondernemende instelling
  • Geen 9 tot 5 mentaliteit
  • Je bent een uitstekend communicator
  • Je bent een organisatietalent, proactief en resultaatgericht met een mensgerichte benadering
  • Je bent je eigen secretaris, je bent vaardig met Word, Excel en social media.
  • Je bent klant- en servicegericht en spreekt de taal van de ondernemer
  • Je weet de weg binnen de ambtelijke organisatie en hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen
  • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
  • Je weet zaken te scheiden en vertrouwelijk met informatie om te gaan.


Aanbod
Een ondernemende gemeenschap, een ambitieuze ondernemersvereniging en een gemotiveerd team van ambtenaren en bestuurders. 
De voor deze functie geldende (indicatief gewaardeerde) functieschaal is 10. Inpassing vindt plaats op basis van je opleiding, kennis en ervaring. Het gaat vooralsnog om een tijdelijke aanstelling/benoeming voor drie jaar.

Inlichtingen
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marcel Diepenmaat, Teamcoördinator Ontwikkeling, te bereiken via 06 11 597 603. Voor inlichtingen over de werving- en selectieprocedure kun je contact opnemen met Nicole Oldenburger, personeelsconsulent, te bereiken via telefoonnummer 074-2658674.

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd? Geef dan je belangstelling aan door een e-mail met curriculum vitae te sturen aan Nicole Oldenburger, personeelsconsulent(n.oldenburger@borne.nl) of door een sollicitatiebrief met curriculum vitae te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Borne, t.a.v. team Grondgebied, postbus 200, 7620 AE Borne.
 
We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 9 februari 2018.