Discriminatie

Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'
Op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen moeten burgers zoveel mogelijk in hun directe leefomgeving terecht kunnen voor bijstand als zij zich gediscrimineerd voelen. Op grond van deze wet heeft de gemeente 2 verplichtingen op het gebied van anti discriminatie beleid :
1. het verlenen van onafhankelijke bijstand bij afwikkeling van klachten van burgers over discriminatie in de ruimste zin van het woord;
2. het registeren van de klachten.

Onder het verlenen van bijstand wordt verstaan:
- Een luisterend oor en registratie
- Informatie/advies/doorverwijzing
- Empowerment
- Bemiddeling
- Ondersteuning bij procedures (juridische mogelijkheden)

Heeft u een klacht?
De gemeente Borne heeft samen met de Twentse gemeenten in december 2009 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Artikel 1 Overijssel. Dit betekent dat de Bornse burgers bij klachten op het gebied van discriminatie zich kunnen melden bij Artikel 1 Overijssel. Bij discriminatie kun je denken aan discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd, arbeidsduur (fulltime en parttime) en soort contract (vast of tijdelijk).

Gegevens Artikel 1:

Hoofdvestiging en correspondentieadres
Oldenzaalsestraat 3
7511 DV Enschede
tel: 053-4302299
e-mail: info@artikel1overijssel.nl
Website: www.artikel1overijssel.nl