Cultuurhistorische inventarisatie: beeldbepalende panden, straatbeelden en wijken

De gemeente Borne kent verschillende rijks- en gemeentelijke monumenten. Maar ook diverse zogenaamde ‘cultuurhistorisch waardevolle panden’. Dat zijn beeldbepalende gebouwen die geen officiële monumentale status hebben, maar wel van belang zijn voor de cultuurhistorische identiteit van Borne en haar omgeving.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om bij het opstellen en herzien van bestemmingsplannen verantwoording af te leggen over de manier waarop zij omgaan met cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. Daarom heeft de erfgoedcommissie van de gemeente Borne onlangs een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd. Deze is vastgelegd in het hieronder te downloaden rapport ‘Cultuurhistorische inventarisatie: beeldbepalende panden, straatbeelden en wijken’.

PDFcultuurhistorische inventarisatie definitief 12-4-2016.pdf

Bewustwording

De hoofddoelstelling van het inventarisatierapport is om eigenaren en/of bewoners  bewust te maken van het feit dat zij een bijzonder pand bezitten en/of bewonen. Het is niet de bedoeling hen te belasten met extra regels als zij bijvoorbeeld de woning willen verbouwen, zoals dat voor monumenten het geval is. Wel is het mogelijk dat de woning in de toekomst in het bestemmingsplan de aanduiding ‘cultuurhistorisch waardevol’ krijgt. Op die manier ontstaat er meer bewustzijn waardoor er bij ruimtelijke ontwikkelingen meer aandacht is voor behoud. Ook kan men in aanmerking komen voor een gratis en vrijblijvend advies van de gemeentelijke erfgoedcommissie wanneer er een vergunning wordt aangevraagd voor bijvoorbeeld een verbouwing.