Woonvoorziening voor mensen met een beperking

Het kan zijn dat u door uw beperkingen problemen ondervindt bij het gebruik maken van uw woning. U kunt bijvoorbeeld de trap niet meer op, of het opstaan vanaf het toilet gaat moeilijk. De gemeente Borne vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Soms kunt u iets op een andere wijze doen of zijn er oplossingen mogelijk waar u het bestaan nog niet van kende. Wij denken graag met u mee om een passende oplossing te vinden. Als we geen oplossing kunnen vinden is verhuizen naar een andere woning of het aanpassen van uw bestaande woning misschien een optie. Wanneer het aanpassen te duur is wordt een verhuiskostenvergoeding verstrekt.

Deze verhuizing moet dan wel binnen redelijke termijn (binnen 9 maanden) mogelijk zijn. Hiervoor heeft de gemeente Borne contacten met Woonbeheer Borne. De gemeente wijst geen woningen toe. Voor woningtoewijzing kunt u terecht bij Woonbeheer Borne. Samen met u zoeken zij aan de hand van uw indicatie naar een passende woning.

Als u wilt dat een medewerker van het sociaal team Borne met u mee denkt en samen met u mee kijkt naar een passende oplossing dan kunt u hiervoor een melding doen bij de gemeente. Dit kan telefonisch door op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 te bellen met 074-2658500, of door een e-mail te sturen naar hulpvragen@borne.nl. Ook kunt u zich melden bij de publieksbalie. Daar vult u samen met de baliemedewerker een meldingsformulier in.

Download het meldingsformulier: PDFMeldingsformulier Sociaal Domein.pdf

Sociaal team

Uw melding wordt vervolgens besproken in het sociaal team van Borne. Dit team bestaat uit diverse professionals die allen werkzaam zijn in Borne. Dit kan een consulent zijn in dienst van de gemeente, maar ook bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of een ouderen adviseur. Wie u het beste kan helpen is afhankelijk van uw hulpvraag. Deze professional gaat met u in gesprek om samen met u te kijken wat uw mogelijkheden zijn en wat een passende oplossing kan zijn voor uw hulpvraag.

Ondersteuning

Als u zelf informatie heeft die van belang is voor het onderzoek dan kunt u dit aan uw contactpersoon aangeven. Wanneer u het prettig vindt dat iemand u helpt bij het gesprek dan kunt u iemand uit uw persoonlijke omgeving vragen. Ook kunt u als u dat wenst gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze professional helpt u in het proces. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u dit bij de melding aangeven.

Het advies is altijd gratis. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Als u wilt dat een medewerker van het sociaal team Borne met u mee denkt en samen met u mee kijkt naar een passende oplossing dan kunt u hiervoor een melding doen bij de gemeente. Dit kan telefonisch door op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 te bellen met 074-2658500, of door een e-mail te sturen naar hulpvragen@borne.nl. Ook kunt u zich melden bij de publieksbalie. Daar zal dan samen met u een meldingsformulier worden ingevuld.