Uitkering Participatiewet

Wat is een bijstandsuitkering van de Participatiewet?

Een uitkering van de Participatiewet is bedoeld als het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. De gemeente waar u woont verstrekt deze uitkering. Deze uitkering is bekend als bijstandsuitkering. Deze uitkering kunt u alleen krijgen als u niet zelf kunt voorzien in uw levensonderhoud. Dat betekent dat u geen geld heeft om uw huur, eten, drinken, kleding, ziektekostenverzekering, gas, water en licht te betalen. Ook van belang is dat u geen recht heeft op een andere uitkering, salaris, of regeling waarmee u deze kosten kunt betalen. Wanneer u een uitkering aanvraagt, wordt ook rekening gehouden met het inkomen en het vermogen van uw partner. Dat geldt ook als u samenwoont.

Bent u jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd?

Bent u jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan dient u uw bijstandsuitkering aan te vragen www.werk.nl in uw gemeente. De gemeente nodigt u daarna uit voor een voorlichtingsbijeenkomst. Daarna beslist de gemeente of u recht heeft op een bijstandsuitkering  Bekijk of u recht op bijstand heeft.

Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of bent u ouder?

Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of bent u ouder en heeft u een onvolledig AOW-pensioen en weinig ander inkomen? Dan ligt uw inkomen waarschijnlijk onder het sociaal minimum. In dat geval kunt u een beroep doen op een ‘aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen’ (AIO) . U kunt deze inkomensvoorziening aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Kijk voor meer informatie op  www.svb.nl .

Meer informatie

De gemeente Borne kent meerdere minima regelingen. De publieksbalie licht u graag voor en kan u folders meegeven van deze regelingen.

Bezoekadres

Rheineplein 1
7622 DG Borne
T. 14 074
F. 074- 2663338
e. info@borne.nl

Postadres

Postbus 200
7620 AE Borne

Openingstijden receptie en publieksbalie

Receptie
Maandag: 8.30 - 18.30 uur
Dinsdag t/m donderdag:  8.30 - 17.00 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur

Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur
               16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)