Bijstandsuitkering/Uitkering Participatiewet

Een uitkering van de Participatiewet is beter bekend als bijstandsuitkering. Deze uitkering is bedoeld als vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. De gemeente waar u woont verstrekt de bijstandsuitkering.

Deze uitkering kunt u alleen krijgen als u niet zelf kunt voorzien in uw levensonderhoud. Dat betekent dat u geen geld heeft om uw huur, eten, drinken, kleding, ziektekostenverzekering, gas, water en licht te betalen. Ook van belang is dat u geen recht heeft op een andere uitkering, salaris, of regeling waarmee u deze kosten kunt betalen. Wanneer u een uitkering aanvraagt, wordt ook rekening gehouden met het inkomen en het vermogen van uw partner. Dat geldt ook als u samenwoont.

Jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
Bent u jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan dient u uw bijstandsuitkering aan te vragen www.werk.nl in uw gemeente. De gemeente nodigt u daarna uit voor een voorlichtingsbijeenkomst. Daarna beslist de gemeente of u recht heeft op een bijstandsuitkering.

Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd
Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of bent u ouder en heeft u een onvolledig AOW-pensioen en weinig ander inkomen? Dan ligt uw inkomen waarschijnlijk onder het sociaal minimum. In dat geval kunt u een beroep doen op een ‘aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen’ (AIO) . U kunt deze inkomensvoorziening aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Kijk voor meer informatie op  www.svb.nl .

 

 

Meer informatie vindt u eveneens via: 

Meer informatie over regelingen voor mensen met een laag inkomen vindt u via de link Regelingen Sociaal fonds Borne.