WOZ-waarde

Vanaf 1 oktober 2016 worden de WOZ-waardes van alle woningen openbaar. Iedereen kan vanaf dat moment de WOZ-waarde van willekeurige woningen in Nederland bekijken en met elkaar vergelijken.

Gemeenten (of gemeentelijke belastingkantoren in opdracht van de gemeenten) stellen de WOZ-waarden vast. De gegevens worden verzameld in een landelijke database. Hierin kunt u eenvoudig een woning aanklikken op een plattegrond of het adres van een woning ingeven.

Alleen de WOZ-waarde
Alleen de voor 2016 geldende WOZ-waarde (met peildatum 1-1-2015) van een woning wordt getoond en gegevens uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Vanaf eind februari 2017 zijn de nieuwe waarden met peildatum 1-1-2016 te raadplegen. Andere gegevens zoals de eigenaar, de verkoopprijs of taxatieverslag van de woning worden niet getoond.

WOZ-waarden van alle GBTwente-gemeenten inzichtelijk
Per 1 oktober maakt het GBTwente de WOZ-waarden van alle woningen in haar verzorgingsgebied inzichtelijk via een lokale WOZ-viewer op de website van GBTwente. Daarbij maakt het niet uit of een gemeente wel of niet aangesloten is op de landelijke database. Naast de WOZ-viewer  voor Borne, vindt u ook de WOZ-viewer van Almelo, Berkelland, Bronckhorst, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser en Oldenzaal op www.gbtwente.nl (link is external).

Aangesloten gemeenten
Slechts een kwart van alle gemeenten in Nederland is aangesloten op de nieuwe database. GBTwente voert voor negen gemeenten WOZ-taken uit. Daarvan is meer dan de helft door GBTwente aangesloten op de landelijke database. Het gaat om Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Losser. De gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Haaksbergen en Oldenzaal worden de komende tijd aangesloten op de landelijke database. De landelijke database is te benaderen via www.woz-waardeloket.nl (link is external).

Link voor de WOZ-viewer: https://mijn.gbtwente.nl