Vestiging in Borne vanuit het buitenland

Een burger afkomstig uit het buitenland die naar redelijke verwachting gedurende een half jaar tenminste tweederde van de tijd (4 maanden) in Nederland verblijf zal houden, is verplicht zich binnen vijf dagen na aanvang van verblijf in te schrijven bij de gemeente.

Een burger afkomstig uit het buitenland wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen, indien hij/zij aan de volgende twee inschrijvingscriteria voldoet:

  • hij/zij heeft een daadwerkelijke verblijfplaats binnen de gemeente;
  • hij/zij heeft rechtmatig verblijf in Nederland.

Aan de vestiging in Borne vanuit het buitenland zijn geen kosten verbonden.

Voor de vestiging in Borne vanuit het buitenland dient u een afspraak te maken met de back-office van de afdeling Publiekszaken, telefoon 14 074.