Verklaring omtrent inkomen en vermogen

Een verklaring omtrent inkomen en vermogen is een officiële verklaring waarin een aantal financiële gegevens van de aanvrager vermeld worden. De verklaring wordt afgegeven om de hoogte van de eigen bijdrage voor rechtsbijstand te bepalen. Vaak is een verklaring omtrent inkomen en vermogen nodig als advocaten zijn toegewezen.

Bewoners van Borne kunnen hiervoor terecht bij de raad voor rechtsbijstand (district Arnhem), waar ze vervolgens een aanvraag kunnen doen. Die raad checkt electronisch of iemand aan de voorwaarden voldoet.

 

U kunt het aanvraagformulier downloaden op www.rvr.org. Voor (aan)vragen kunt u terecht bij:

Raad voor Rechtsbijstand Arnhem
Koningstraat 29, 6811 DG Arnhem
telefoon: 088-7871200