Verklaring omtrent het gedrag

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vraagt u online aan, samen met de instantie die er om vraagt. Online aanvragen gaat sneller en is goedkoper dan een aanvraag met een papieren formulier. Uw werkgever opent de website Dienst Justis en logt in met eHerkenning. Via de site kunnen de gegevens van de werknemer ingevuld worden. U ontvangt per e-mail een link naar de website en logt in met DigiD om de aanvraag verder af te werken. Voor de aanvraag gebruikt u uw e-mailadres, uw BSN, DigiD en iDEAL. U moet ingeschreven zijn bij een Nederlandse gemeente.

De aanvraag duurt standaard 4 weken. Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justis ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis. Als u gaat werken in het buitenland en voor een adoptieprocedure kunt u een spoedprocedure vragen. Dit duurt 10 werkdagen.

Aanvragen via de Publieksbalie

Openingstijden Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur ( (op afspraak en vrije inloop)
                 16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur ((op afspraak en vrije inloop)
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)                                 

Kunt u niet aan de voorwaarden voor een online aanvraag voldoen? Dan kunt een VOG aanvragen bij de Publieksbalie. U kunt het aanvraagformulier hier downloaden.

Meenemen

  • Een door u en uw werkgever ingevuld aanvraagformulier.
  • Print het aanvraagformulier VOG of vraag het aan bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justis, telefoonnummer 088 - 998 22 00;
  • Uw identiteitsbewijs;
  • Werkgever in het buitenland? Neem dan een brief mee waaruit blijkt dat u de verklaring nodig heeft, en de gegevens van de toekomstige werkgever/onderwijsinstelling.

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen kost € 41,35 (tarief 2019).
Het tarief van de elektronische VOG-aanvraag is € 33,85 (€ 7,50 lager dan een aanvraag via de gemeente) en moet u vóór de behandeling van uw aanvraag voldoen via iDEAL.

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen. Vraag de VOG wel direct aan bij Justis.

Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn.

Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een Verklaring omtrent het gedrag krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de Verklaring omtrent het gedrag meestal al binnen anderhalve week.

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bepaalt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of dit invloed heeft op de functie die u gaat vervullen.