Verhuizing naar Borne

Verhuizing naar de gemeente is de registratie van nieuwe inwoners in de Basisregistratie Personen van de gemeente.

Iedereen die gaat verhuizen naar een gemeente vanuit een andere Nederlandse gemeente is verplicht hiervan binnen 5 dagen na de verhuizing persoonlijk aangifte te doen bij de nieuwe gemeente. In de aangifte moeten zowel het oude als het nieuwe adres vermeld worden. De gemeente verwerkt de wijziging in de Basisregistratie Personen. Voor een gezin hoeft slechts één aangifte van verhuizing te worden gedaan. De inwonende gezinsleden worden automatisch ook verhuisd naar het nieuwe adres.

Regels over het doorgeven van een verhuizing naar een gemeente zijn terug te vinden in de Wet Basisregistratie Personen (BRP).

De aanvraag dient aan de Publieksbalie of digitaal te worden ingediend.

Openingstijden Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur ( (op afspraak en vrije inloop)
                 16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur ((op afspraak en vrije inloop)
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)                                 

 

Digitale transactie

Verhuizing doorgeven

Het doorgeven van een verhuizing naar de gemeente is gratis.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074

Wie kan het aanvragen

Iedereen die in de gemeente komt wonen en meerderjarig is of diens gemachtigde. Dit dient binnen vijf dagen na de verhuizing naar de gemeente te geschieden.

Benodigde gegevens

 • Naam aanvrager.
 • Nieuwe en oude adres aanvrager.
 • Burgerservicenummer.
 • Datum verhuizing.
 • Naam en adres van eventuele gemachtigde.

Benodigde documenten

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • U kunt de verhuizing digitaal doorgeven via de knop "Aanvragen". Een aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de Publieksbalie.
 • Indien de aanvrager minderjarig is of onder curatele staat, moet de aanvraag ondertekend zijn door respectievelijk een ouder/voogd of de curator.

Stappen en doorlooptijd

 1. De aanvrager wordt met zijn gezinsleden als nieuwe inwoners van de gemeente geregistreerd.
 2. De gemeente vraagt bij de gemeente waaruit de aanvrager vertrokken is de persoonsgegevens op en verwerkt deze in de Basisregistratie Personen.
 3. De aanvrager krijgt een bevestiging dat hij is ingeschreven in de gemeente.

Binnen enkele dagen zijn de persoonsgegevens uit de oude woongemeente verwerkt in de Basisregistratie Personen van de nieuwe woongemeente en mag de aanvrager de bevestiging verwachten.

Resultaat

De aanvrager is samen met zijn gezinsleden ingeschreven op het nieuwe adres in de Basisregistratie Personen.

De informatie is niet openbaar.