Verhuizing binnen Borne

Verhuizing binnen de gemeente is de registratie van het nieuwe adres in de Basisregistratie Personen van de gemeente.

Iedereen die binnen de gemeente gaat verhuizen is verplicht hiervan binnen 5 dagen na de verhuizing schriftelijk of persoonlijk aangifte te doen bij de gemeente. In de aangifte moeten zowel het oude als het nieuwe adres vermeld worden. De gemeente verwerkt de wijziging in de Basisregistratie Personen.

Regels over het doorgeven van een verhuizing binnen de gemeente zijn terug te vinden in de Wet Basisregistratie Personen (BRP).

De aanvraag dient aan de Publieksbalie of digitaal te worden ingediend.

Openingstijden Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur ( (op afspraak en vrije inloop)
                 16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur ((op afspraak en vrije inloop)
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)                                 

 

Digitale transactie

Verhuizing doorgeven

Het doorgeven van een verhuizing binnen de gemeente is gratis.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074

Wie kan het aanvragen

 • Uzelf als u 16 jaar of ouder bent. 
 • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar. 
 • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen. 
 • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde adres. 
 • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde adres. 
 • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.

Een verhuizing moet worden aangegeven binnen vijf dagen na de verhuizing binnen de gemeente.

Benodigde gegevens

 • Naam aanvrager. 
 • Nieuwe en oude adres aanvrager. 
 • Paspoortnummer en burgerservicenummer.
 • Datum verhuizing.

Het aanvraagformulier is digitaal beschikbaar en kunt u via deze website invullen. Het aangifteformulier is ook verkrijgbaar aan de publieksbalie.

Overige benodigde documenten

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Indien de aanvrager minderjarig is of onder curatele staat, moet de aanvraag ondertekend zijn door respectievelijk een ouder/voogd of de curator.

Stappen en doorlooptijd

De nieuwe gegevens worden in de basisregistratie van de gemeente verwerkt. Als verhuisdatum kunt u de datum van vandaag ingeven of een datum die in de toekomst ligt. Wanneer u reeds verhuisd bent, wordt de datum van de aangifte gehanteerd. De aanvrager ontvangt een bevestiging van de wijziging.

De informatie is niet openbaar.