Uittreksel burgerlijke stand

Een uittreksel burgerlijke stand is een uittreksel betreffende een rechtsfeit dat zich in het leven van een persoon heeft voorgedaan en dat de toestand op het tijdstip van afgifte weergeeft.

Voorbeelden van rechtsfeiten waarover een uittreksel van de burgerlijke stand kan worden gevraagd zijn:

 • Geboorte (geboorteakte)
 • Overlijden (overlijdensakte)
 • Huwelijk (huwelijksakte)
 • Echtscheiding (echtscheidingsakte)
 • Partnerschapsregistratie
 • Adoptie
 • Erkenning
 • Naamskeuze
 • Ontkenning vaderschap (maak een afspraak via Afspraak maken )

Voor rechtsfeiten die zich in het buitenland hebben voorgedaan, kan ook een uittreksel worden verkregen als deze rechtsfeiten zijn ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage (geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschapsregistratie).

In het Burgerlijk Wetboek artikel 1 : 23b is opgenomen dat akten van de burgerlijke stand wettelijk openbaar zijn.

De aanvraag dient persoonlijk of schriftelijk bij de Publieksbalie te worden ingediend.

Openingstijden Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur ( (op afspraak en vrije inloop)
                 16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur ((op afspraak en vrije inloop)
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)                                 

 

Ook kunt u via de link hieronder de aanvraag digitaal indienen.

Digitale aanvraag Uittreksel Burgerlijke Stand

 

De leges bedragen € 13,20.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074

Wie kan het aanvragen

Een uittreksel burgerlijke stand kan aangevraagd worden door:

 • personen op wie de akte betrekking heeft.
 • een gemachtigde van deze persoon.
 • de bloedverwanten in de opgaande en neerdalende lijn.
 • de erfgenamen.
 • de echtgenoot of echtgenote.
 • de geregistreerde partner.

Een uittreksel burgerlijke stand kan worden aangevraagd, indien het gerechtvaardigd belang van het ontvangen van het uittreksel kan worden aangetoond.

Benodigde gegevens

 • Naam en adres van de aanvrager. 
 • Naam en adres van de persoon van wie het uittreksel wordt aangevraagd. 
 • Het rechtsfeit waarop de aanvraag betrekking heeft (bijvoorbeeld de geboorte).

Overige benodigde documenten / bescheiden

 • Geldig legitimatiebewijs.
 • Als de aanvrager niet de persoon is van wie het uittreksel wordt aangevraagd: veelal een document waaruit het gerechtvaardigd belang van de aanvraag blijkt.

Stappen en doorlooptijd

Er wordt beoordeeld of er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Indien dit belang kan worden aangetoond, wordt het uittreksel of afschrift direct verstrekt. Indien dit belang niet kan worden aangetoond, wordt de aanvraag geweigerd.

Resultaat

 1. De verklaring.
 2. Weigering van de verklaring.

De informatie is openbaar.