Uittreksel burgerlijke stand

Een uittreksel burgerlijke stand is een uittreksel betreffende een rechtsfeit dat zich in het leven van een persoon heeft voorgedaan en dat de toestand op het tijdstip van afgifte weergeeft.

 

Voorbeelden van rechtsfeiten waarover een uittreksel van de burgerlijke stand kan worden gevraagd zijn:
 

• Geboorte (geboorteakte)

• Overlijden (overlijdensakte)

• Huwelijk (huwelijksakte)

• Echtscheiding (echtscheidingsakte)

• Partnerschapsregistratie

• Adoptie

• Erkenning

• Naamskeuze

 

Het uittreksel kan digitaal of aan de Publieksbalie worden aangevraagd: Digitale aanvraag Uittreksel Burgerlijke Stand (https://iburgerzaken.borne.nl/gaas-web/server/continue/StartAanvraagAfschriftBS#burgerzakenDe leges bedragen € 13,40. Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074