Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Een uittreksel BRP is een officiële verklaring waaruit de naam/adres/woonplaats-gegevens van een persoon blijken en de juiste schrijfwijze van de namen.

Een dergelijke verklaring is nodig voor officiële stukken en diploma’s.

Met het uittreksel BRP verklaart de gemeente dat de desbetreffende persoon is opgenomen in de basisregistratie personen met de aangegeven namen en op het aangegeven adres.

De leges bedragen € 8,40.

Wanneer u de aanvraag digitaal wilt doen, dient u direct via iDeal, PayPal of Creditcard te betalen. U kunt de aanvraag digitaal indienen onder de categorie "Aanvragen".

 

Het uitreksel kan ook gekocht worden aan de Publieksbalie.

Openingstijden Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur ( (op afspraak en vrije inloop)
                 16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur ((op afspraak en vrije inloop)
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)                                 

Iedere ingezetene van de gemeente kan een uittreksel BRP aanvragen. De aanvrager kan uitsluitend voor zichzelf en zijn/haar gezinsleden een uittreksel aanvragen. Zo nodig kan via machtiging ook voor derden een afschrift worden aangevraagd.

Benodigde gegevens

Naam en adres van de aanvrager.
Het aanvraagformulier is digitaal beschikbaar en kunt u via deze website (onder "Aanvragen") invullen.

Overige benodigde documenten

Geldig legitimatiebewijs van de betrokkenen.

Stappen en doorlooptijd

Het uittreksel BRP wordt z.s.m. toegestuurd.

Resultaat

  • Het uittreksel BRP.
  • Weigering van de aanvraag.

De informatie is niet openbaar.