Subsidie aanvraag

Op grond van de algemene subsidieverordening welke is vastgesteld op 21 mei 2013 is het mogelijke om subsidie aan te vragen.

Er bestaan twee soorten subsidie:

Arrangementsubsidie: Dit is een langlopende subsidie waarop de gemeente inhoudelijk wenst te sturen en waarvan zij de reslutaten wil zien. Een arrangementsubsidie is een structurele subsidie die per jaar wordt toegekend.

Waarderingssubsidie: Dit is een incidentele bijdrage in de kosten van activiteiten die op projectbasis worden georganiseerd. Voor deze subsidie geldt een subsidieplafond. Voor de eerste helft van 2017 geldt een subsidieplafond van € 26.000,-, voor de tweede helft van het kalenderjaar is opnieuw € 26.000,- beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst van de (volledige) subsidieaanvraag. Aanvragen voor een waarderingssubsidie dienen minimaal 12 weken voor het begin van de te subsidiëren activiteit te worden ingediend.

De uitgangspunten van de arrangementsubsidie en de waarderingssubsidie staan verwoord in de Algemene Subsidieverordening. De algemene subsidieverordening kunt u hier inzien.

In de aanvraagformulieren staan de kaders en uitgangspunten in de bijlage vermeld.

Voor het aanvragen van een arrangementsubsidie klikt u hier.

Voor het aanvragen van een waarderingssubsidie klikt u hier.

Voor de vaststellingsaanvraag arrangementsubsidie klikt u hier.

U kunt het ingevulde aanvraagformulier sturen naar:

de gemeente Borne,
t.a.v. afdeling welzijn en educatie,
Postbus 200,
7620 AE Borne

of per mail via info@borne.nl t.a.v. afdeling welzijn en educatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling welzijn en educatie. U kunt hiervoor het algemene nummer gebruiken 14074.