Straatverlichting, melding van storing

U kunt meldingen over kapotte straatverlichting doorgeven aan de gemeente. Ook kunt u hier klachten melden. Bijvoorbeeld over beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen dat de verlichting aan of uit is.
Het onderhoud gebeurt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd.

Digitaal doorgeven een melding van een defectie straatverlichting

MELDING DOORGEVEN

U neemt contact op met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van straatverlichting.