Sloopvergunning (omgevingsvergunning voor het slopen)

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het slopen, geldt een landelijk aanvraagformulier. Via de link www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningencheck doen en een aanvraag indienen.

Mogelijk kan de Omgevingsdienst Twente contact met u of uw adviseur opnemen als er vragen zijn.

Wilt u een afspraak maken? Voorkom onnodig wachten bij de Publieksbalie en maak een afspraak via Afspraak maken.

 

De kosten van een sloopvergunning zijn afhankelijk van de hoogte van de sloopkosten van het bouwwerk.

Informatie over sloopvergunningen kan worden verkregen bij de Publieksbalie en de productgroep Uitvoering, telefoon 14 074