ROZ Twente

Het ROZ Twente, partner in ondernemen, is de organisatie voor de uitvoering van de zelfstandigen regelingen voor diverse gemeenten in Twente, waaronder Borne. Het ROZ richt zich op een kwalitatief goede uitvoering en een betere benutting van de regelgeving.

Doelstellingen ROZ:

  • Het ROZ heeft van de Twentse gemeenten een aantal opdrachten meegekregen: 
  • Het bevorderen van het gebruik van de zelfstandigen regelingen door ondernemers en zij die een onderneming willen starten;
  • Het stimuleren van het starten van een onderneming;
  • Bevordering van de reïntegratie in het arbeidsproces van uitkeringsgerechtigden (WW, WAO, WWB);
  • Voor degenen die hun bedrijf willen beëindigen trachten te bevorderen dat dit voor hen op een sociaal aanvaardbare wijze kan plaatsvinden.

Meer informatie

ROZ Twente

IOAZ (recht op)

Bijzondere Bijstand (recht op)

 

Voor het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met het ROZ Twente. Het ROZ is gevestigd in het Ondernemerscentrum H164, Enschedesestraat 164 te Hengelo en bereikbaar op maandag van 09.00 - 21.00 uur en op de andere werkdagen van 09.00 - 17.00 uur, telefoon 074-245 89 77, of e-mail: info@roztwente.nl

 

Voor meer informatie, of een oriënterend gesprek over de mogelijkheden tot het verkrijgen van financiële ondersteuning kunt u contact opnemen met het ROZ Twente. Het ROZ is gevestigd in het Ondernemerscentrum H164, Enschedesestraat 164 te Hengelo en bereikbaar op maandag van 09.00 - 21.00 uur en op de andere werkdagen van 09.00 - 17.00 uur, telefoon 074-245 89 77, of e-mail: info@roztwente.nl