Rolstoelvoorziening

Wanneer u zich zittend moet voortbewegen omdat lopen niet (meer) gaat, kan de gemeente Borne u helpen. Samen met u wordt gekeken welke rolstoelvoorziening het beste bij uw situatie past. Wanneer meerdere oplossingen beschikbaar zijn, kiezen we de goedkoopste. Als u een duurdere oplossing wilt ontvangt u van de gemeente Borne een bedrag en betaalt u zelf het verschil bij. 
U kunt kiezen tussen een ‘voorziening natura’ waarbij de gemeente Borne de voorziening en het onderhoud voor u regelt. Of een voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget waarbij u geld krijgt om zelf de rolstoelvoorziening aan te schaffen en te onderhouden.

Als u wilt dat een medewerker van het sociaal team Borne met u mee denkt en samen met u mee kijkt naar een passende oplossing dan kunt u hiervoor een melding doen bij de gemeente. Dit kan telefonisch door op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 te bellen met 074-2658500, of door een e-mail te sturen naar hulpvragen@borne.nl. Ook kunt u zich melden bij de publieksbalie. Daar vult u samen met de baliemedewerker een meldingsformulier in.

Openingstijden Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur ( (op afspraak en vrije inloop)
                 16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur ((op afspraak en vrije inloop)
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)                                 

Download het meldingsformulier: PDFMeldingsformulier Sociaal domein.pdf

Sociaal team

Uw melding wordt vervolgens besproken in het sociaal team van Borne. Dit team bestaat uit diverse professionals die werkzaam zijn in Borne. Dit kan een consulent zijn in dienst van de gemeente, maar ook bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of een ouderen adviseur. Wie u het beste kan helpen is afhankelijk van uw hulpvraag. Deze professional gaat met u in gesprek om samen met u te kijken wat uw mogelijkheden zijn en wat een passende oplossing kan zijn voor uw hulpvraag.

Ondersteuning

Als u zelf informatie heeft die van belang is voor het onderzoek dan kunt u dit aan uw contactpersoon aangeven. Wanneer u het prettig vindt dat iemand u helpt bij het gesprek dan kunt u iemand uit uw persoonlijke omgeving vragen of gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze professional helpt u in het proces.

Het advies is voor iedereen gratis. De gemeente Borne kent geen eigen bijdrage voor een rolstoelvoorziening. Wanneer meerdere oplossingen beschikbaar zijn, kiezen we de goedkoopste. Als u een duurdere oplossing wilt ontvangt u van de gemeente Borne een bedrag en betaalt u zelf het verschil bij.

Als u wilt dat een medewerker van het sociaal team Borne met u mee denkt over een passende oplossing dan kunt u hiervoor een melding doen bij de gemeente. Dit kan telefonisch door op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 te bellen met 074-2658500, of door een e-mail te sturen naar hulpvragen@borne.nl. Ook kunt u zich melden bij de publieksbalie. Daar vult u samen met de baliemedewerker een meldingsformulier in.