Rioolontstopping

Rioolontstopping is het vrijmaken van het riool wanneer er een verstopping is opgetreden.

Indien een verstopping optreedt is dit in eerste instantie een probleem van eigenaar/bewoner. Hij of zij dient zelf actie te ondernemen op zijn/haar kosten. Het is in de meeste gevallen verstandig de locatie van de verstopping te bepalen. Hierbij kan het handig zijn het zgn. ontstoppingsstuk dan wel het ontstoppingsputje op te graven. Meestal bevindt dit zich ongeveer tegen de scheiding van gemeentegrond en eigen grond. Het putje is, indien op eigen grond gelegen, eigendom en in onderhoud van eigenaar grond. Soms kan de gemeente u helpen aan een revisieschets rioolaansluiting. Het is aan de eigenaar of gebruiker hierin actie te ondernemen. Wordt geconstateerd dat ontstoppingsstuk op de scheiding vol zit en kan worden aangetoond dat de verstopping op het gemeentedeel zit zal de gemeente haar verantwoording nemen. De verstopping zal door of namens de gemeente verholpen worden. Indien niet aanemelijk te maken is dat de gebruiker de verstopping heeft veroorzaakt dan zijn er voor bewoner geen kosten.

De aanvraag dient telefonisch ingediend te worden bij de Publieksbalie, telefoon 14074.

Het ontstoppen van het gemeenteriool is gratis. De kosten van het verhelpen van een verstopping in de huisriolering zijn voor de aanvrager.

Het doorspuiten van een huisrioolaansluiting kost € 46,56.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14074.

Wie kan het aanvragen

Iedere eigenaar of gebruiker van een rioolaansluiting, indien het riool verstopt is.

Benodigde gegevens

  • Naam en adres van de aanvrager.
  • Gegevens over de locatie van de verstopping.

Stappen en doorlooptijd

  1. De gemeente probeert de verstopping binnen één dag te verhelpen.
  2. De aanvrager mag ook een particulier ontstoppingsbedrijf inhuren. Indien de verstopping zich aantoonbaar op gemeentegrond bevindt, kan de aanvrager de kosten verhalen op de gemeente. Hiervoor dient een verklaring van het particuliere ontstoppingsbedrijf te worden bijgevoegd.

Vervolgacties

Indien de verstopping door de gemeente is verholpen, maar de verstopping was op privé-grond, dan wordt een rekening naar de aanvrager gestuurd. Indien de verstopping door een particulier bedrijf is verholpen, maar de verstopping was op gemeentelijke grond, dan vergoedt de gemeente de kosten.

De informatie is niet openbaar.