Rijbewijs, medische keuring

Soms moet u medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs kunt krijgen. Een arts beoordeelt of u lichamelijk en geestelijk in staat bent om in een motorvoertuig te rijden. In de volgende gevallen moet u medisch gekeurd worden:

  • U wilt een rijbewijs voor een vrachtwagen of bus aanvragen of verlengen (rijbewijzen C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE).
  • U bent 75 jaar of ouder.

Bent u chauffeur van een vrachtwagen of bus? Een bedrijfsarts of arbo-arts doet uw medische keuring. Bent u ouder dan 75 jaar? Dan mag een huisarts u ook medisch keuren. Een medewerker van het CBR beoordeelt de uitslag van de medische keuring.

Heeft u bij 1 of meer vragen van de Eigen verklaring 'ja' ingevuld? Ook dan is een onderzoek door een arts nodig. De arts zet een aantekening op de Eigen verklaring.

De Eigen verklaring kost € 32,80 (tarief 2016).

Vraag bij de gemeente, uw rijschool of het CBR een Eigen verklaring met Geneeskundig verslag aan. Het formulier Eigen verklaring vult u zelf in. Het Geneeskundig verslag laat u door een arts invullen. U kunt de Eigen verklaring ook digitaal invullen via de website van het CBR.

Lees voor meer informatie over de Eigen verklaring ook Rijbewijs, Eigen verklaring.

U krijgt het formulier Eigen verklaring met Geneeskundig verslag meteen mee.