Rijbewijs

Afspraak maken

Rijbewijzen voor bromfietsen, motoren, personenauto’s en personenauto’s met aanhanger, worden zonder tussentijdse keuring afgegeven tot 75 jaar. Het document dient iedere tien jaar vernieuwd te worden.

Vanaf 75 jaar worden de rijbewijzen, na keuring, voor maximaal 5 jaar afgegeven. Het rijbewijs voor vrachtwagen en bus wordt voor maximaal 5 jaar afgegeven. Wilt u deze categorieën behouden dan is een ARBO-keuring nodig. Na de keuring kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen. Een verlopen rijbewijs kan leiden tot problemen met de verzekeringsmaatschappij en de politie.

Rijbewijs geschikt voor inloggen met DigiD

Vanaf 26 mei kunt u met een nieuw rijbewijs online inloggen met DigiD op websites van overheid, zorg en pensioenfondsen. Deze manier van inloggen geeft extra zekerheid over uw identiteit en maakt het mogelijk u zeer vertrouwelijke informatie online aan te bieden.

U kunt zelf beslissen of u wilt inloggen met het rijbewijs. Voor de inwoner blijft per 26 mei het gebruik van het rijbewijs als rijvaardigheidsbewijs of identiteitsbewijs hetzelfde. Het aanvraagproces voor een rijbewijs verandert niet.

Beeldmerk op rijbewijs

Bijgaand beeldmerk op de achterkant van het rijbewijs (uitgegeven vanaf 26 mei) geeft aan dat het rijbewijs een inlogfunctionaliteit heeft:

 

 

U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Een rijbewijs kost € 39,75. De aanvraag van een rijbewijs kan versneld worden aangevraagd. De extra kosten die daarvoor betaald moeten worden zijn € 34,10. De aanvraag voor een rijbewijs dient persoonlijk bij de Publieksbalie worden ingediend.

Gezondheidsverklaring
De Gezondheidsverklaring is een formulier met vragen over uw gezondheid. U heeft de Gezondheidsverklaring nodig als u rijexamen gaat doen of als u vanwege een medische situatie een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft. Maar ook als u uw rijbewijs wilt halen of verlengen voor vrachtauto of bus (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE) en als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag moet u deze verklaring invullen. Door deze verklaring in te vullen kan het CBR beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden. Zie ook: https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/gezondheidsverklaring-invullen.htm.

Wachttijden medische beoordelingen
I.v.m. drukte is het verstandig om op tijd, maar niet te vroeg de Gezondheidsverklaring in te vullen. Dat betekent vier maanden voordat uw rijbewijs verloopt. Heeft u problemen met uw gezondheid? Dan adviseert het CBR om vijf maanden van tevoren uw Gezondheidsverklaring in te vullen, omdat u dan waarschijnlijk als onderdeel van de beoordeling ook naar een arts of specialist wordt doorverwezen. Het CBR kan u helaas niet sneller helpen als u de verklaring eerder indient. Het digitaal indienen van de Gezondheidsverklaring kan het proces wel versnellen. Daarnaast kunt u digitaal op Mijn CBR de status van uw aanvraag op elk moment bekijken. Hier leest u meer over de stand van zaken bij het CBR: Link: (https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/wat-is-er-aan-de-hand-bij-het-cbr.htm.)

Rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit

Tot de invoering van de Wet digitale overheid kunt u, als u bezwaar heeft tegen een rijbewijs met inlogfunctionaliteit een rijbewijs zonder deze inlogfunctionaliteit aanvragen. Dit gaat als volgt:

Voor u het rijbewijs aanvraagt bij de gemeente stuurt u een schriftelijk verzoek naar de RDW. Het verzoek moet minimaal de volgende gegevens bevatten: uw naam (zoals vermeld op het rijbewijs), adres, geboortedatum en handtekening.

U stuurt het verzoek naar:

RDW,
t.a.v. Unit Rijbewijzen
Postbus 9000
9640 HA  Veendam

U krijgt binnen 5 werkdagen na ontvangst bij de RDW bericht wanneer het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip aangevraagd kan worden bij de gemeente. Vervolgens vraagt u het rijbewijs aan bij de gemeente.

Na aanvraag ligt het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip na 5 werkdagen klaar bij de gemeente. Bij het ophalen van het nieuwe rijbewijs, na inlevering van het oude rijbewijs, krijgt u een nieuw rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit.

Let op:

  • De kosten voor het aanvragen van een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op het rijbewijs zijn hetzelfde als voor het aanvragen van een regulier rijbewijs met de nieuwe chip.
  • Wanneer u een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit heeft gekregen, dan is het niet mogelijk de inlogfunctionaliteit op een later tijdstip weer toe te voegen aan hetzelfde rijbewijs. Dan moet u opnieuw een rijbewijs aanvragen bij de gemeente.
  • Voor inwoners zonder geldig woonadres in Nederland is het niet mogelijk om een rijbewijs met inlogfunctionaliteit te krijgen. Deze groep vraagt het rijbewijs aan bij de gemeente via een 394 formulier (inwoners zonder vaste woon- en verblijfplaats in Nederland) en krijgt standaard een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit.