Rijbewijs

Een rijbewijs is een verklaring van rijvaardigheid en van geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen en bromfietsen (vanaf 1 oktober 2006).

De rijbewijzen voor bromfietsen, motoren, personenauto’s en personenauto’s met aanhanger, worden in principe, zonder tussentijdse keuring, afgegeven tot 75 jaar, waarbij het document wel iedere 10 jaar vernieuwd dient te worden. Vanaf 75 jaar worden de rijbewijzen, na keuring, voor maximaal 5 jaar afgegeven. Het “grote” rijbewijs (vrachtwagen en bus) wordt voor maximaal 5 jaar afgegeven, wilt u deze categorieën behouden dan dient er eerst een ARBO keuring plaats te vinden voordat u een nieuw rijbewijs aan kunt vragen. Een verlopen rijbewijs kan leiden tot problemen met de verzekeringsmaatschappij en de politie.

De aanvraag voor een rijbewijs dient persoonlijk in de woongemeente ingediend te worden bij de Publieksbalie. Voorkom onnodig wachten en maak een afspraak via Afspraak maken

Gezondheidsverklaring

Voor de aanvraag voor een rijbewijs boven de 75 jaar, of als u een medische indicatie heeft, of als u een rijbewijs C, D of E nodig heeft, heeft u een Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen Verklaring) nodig.
Meer informatie kunt u vinden op de website van het CBR. Hier kunt u ook een 'Gezondheidsverklaring rijbewijs' aanvragen.

Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van de RDW.

 

Een rijbewijs kost € 39,45

De aanvraag van een rijbewijs kan versneld worden aangevraagd. De extra kosten die daarvoor betaald moeten worden zijn € 34,10.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14074.

Wetten en regels

De Wegenverkeerswet regelt dat aan de bestuurder van een motorrijtuig op de weg, door de daartoe bevoegde autoriteit een rijbewijs dient te zijn afgegeven voor het besturen van motorrijtuigen van de categorie waartoe dat motorrijtuig behoort.

Wie kan het aanvragen

De aanvrager van een rijbewijs moet staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Het bromfietsrijbewijs kan aangevraagd worden vanaf 16 jaar. De aanvrager moet geslaagd zijn voor een theorie-examen bij het CBR. Voor de andere rijbewijzen geldt 18 jaar als leeftijdseis en zijn er uitgebreidere eisen.

Vanaf 16 jaar mag je theorie-examen doen. Vanaf 16,5 jaar mag je rijlessen volgen. En vanaf je 17 mag je praktijkexamen doen. Tot zover niets bijzonders. Maar wat als je voor je 18e slaagt?. Dan mag je al autorijden. Tot je 18e verjaardag moet er wel een coach naast je zitten. Bijvoorbeeld je vader of je moeder. Hiervoor heb je een begeleiderspas nodig. Deze kun je aanvragen bij 2toDrive

Als de aanvrager voldaan heeft aan de vastgestelde eisen met betrekking tot de rijvaardigheid (bij de eerste aanvraag kan de baliemedewerker direct inzien, bij het RDW, of iemand geslaagd is en bij vernieuwing toont de aanvrager zijn oude rijbewijs). De uitslagen van de eventuele keuring zijn verwerkt door het CBR en de aanvrager heeft daar bericht van ontvangen.

Keuringen zijn verplicht als:

 • De aanvrager de leeftijd van 75 jaren heeft bereikt.
 • De aanvrager de leeftijd van 70 jaren heeft bereikt en in het bezit is van een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur verstrijkt op of na de dag waarop hij de leeftijd van 75 jaren heeft bereikt.
 • Blijkens een aantekening in het rijbewijzenregister naar het oordeel van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen het overleggen van een dergelijke verklaring nodig is op grond van de bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen bekend zijnde gegevens met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de aanvrager.
 • Blijkens een door het CBR dan wel door degene die in gevolge artikel 124, 2e lid van de wet is belast met ongeldigverklaring, in het rijbewijsregister aangebrachte aantekening nadat het overleggen van een dergelijke verklaring noodzakelijk is.
 • De aanvraag betrekking heeft op een aangifte van een rijbewijs van de categorieën C. D, CE, DE (ook bij vernieuwing of categorieuitbreiding).

Vermissing van het rijbewijs

Bij aanvragen in verband met vermissing of diefstal van een rijbewijs is een procesverbaal van de politie verplicht. Dit dient een procesverbaal te zijn dat is opgesteld door politiebureau in Nederland en speciaal afgegeven voor de vermissing van een rijbewijs. Met dit procesverbaal en een legitimatiebewijs kan vervolgens een nieuw rijbewijs worden aangevraagd.

Als de aanvrager voldaan heeft aan de vastgestelde eisen met betrekking tot de rijvaardigheid (bij een eerste aanvraag geslaagd is voor het rijexamen en bij vervolgaanvragen beschikt over een rijbewijs) en geschiktheid (medische verklaring).

Benodigde gegevens

 • Een recente, recht van voren genomen, goedgelijkende pasfoto van de aanvrager. De pasfoto moet aan strenge eisen voldoen. De fotovakhandel is hiervan op de hoogte.
 • Indien van toepassing het eerder afgegeven rijbewijs.
 • Eentuele keuringen dienen te zijn verwerkt in de systemen van het RDW. De aanvrager heeft daar bericht van ontvangen.
 • uitslagen van examens voor nieuwe rijbewijzen dienen te zijn verwerkt in de systemen van het RDW. De aanvrager is daarvan op de hoogte gesteld door de examinator.
 • Bij vermissing of diefstal een procesverbaal van de politie.
 • Een geldig legitimatiebewijs.

Benodigde formulieren

Indien van toepassing het eerder afgegeven rijbewijs.

 • Een niet langer dan 1 jaar voor de aanvraag afgegeven verklaring van geschiktheid voor iedere rijbewijscategorie waarop de aanvraag betrekking heeft. Een verklaring van geschiktheid wordt afgegeven door de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. (Nodig bij eerste afgifte, categorie uitbreiding en aanvraag met medische noodzaak).
 • Een niet langer dan 6 maanden voor de aanvraag afgegeven verklaring van rijvaardigheid voor de rijbewijscategorieën waarop de aanvraag betrekking heeft, dan wel een door het daartoe bevoegde militaire gezag niet langer dan 6 maanden voor de aanvraag afgegeven bewijs van rijvaardigheid voor de rijbewijscategorieën waarop de aanvraag betrekking heeft. (Nodig bij eerste afgifte en categorie uitbreiding).

Stappen en doorlooptijd

Indien u over de juiste gegevens en bescheiden beschikt, duurt het 5 werkdagen (1 week) voordat u het rijbewijs persoonlijk bij de balie kunt afhalen.

Resultaat

 1. De aanvraag wordt goedgekeurd.
 2. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Externer instanties

 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Website www.rdw.nl
 • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Website www.cbr.nl

De informatie is niet openbaar.