Pasfoto, richtlijnen

Aan welke eisen moet een pasfoto voldoen?

De Rijksoverheid stelt strenge eisen aan pasfoto’s. De gemeente Borne  moet zich aan deze eisen houden. Vraagt u een nieuw rijbewijs of reisdocument (paspoort of identiteitskaart) aan? Let er dan op dat u correcte pasfoto’s meeneemt. De pasfoto's moeten aan de volgende eisen voldoen:

• Goed gelijkend
• Voldoende contrast met de (egale en lichtgrijze, lichtblauwe of witte) achtergrond
• Natuurlijke weergave kleur gezicht
• Geen reflectie (bijvoorbeeld door glimmende huid of een bril)
• Goede belichting (er mogen geen schaduwen zichtbaar zijn, en de foto mag niet flets zijn)
• U heeft een neutrale blik
• Uw ogen zijn volledig zichtbaar
• Uw hoofd is recht van voren gefotografeerd
• U kijkt recht in de camera
• Uw mond is gesloten 
• Uw hoofd is onbedekt (tenzij u schriftelijk kunt aantonen dat godsdienstige, levensbeschouwelijke of medische redenen dit onmogelijk maken)
• Als uw hoofd noodzakelijk bedekt is: uw gezicht moet goed zichtbaar blijven

Het is belangrijk dat u vooraf controleert of uw foto aan deze eisen voldoet. Kijk voor meer informatie op paspoortinformatie.nl.
Voorbeelden van hoe pasfoto’s er wel en niet uit horen te zien kunt u vinden in de fotomatrix.