Parkeervergunning bewoners

Een parkeervergunning voor bewoners kan aangevraagd worden door bewoners van de vergunninghouderszone Oude Deldensestraat, Van Heekgaarde en Oude Almeloseweg, de Schoener en de Aak.  Voorwaarden zijn dat de bewoner niet kan beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein en woont in de aangewezen vergunninghouderszone. Bewoners met een woonadres aan de Nieuwe Kerkstraat even nummers 2-38, Nijstad, Marktplein en Bakkerssteeg, die niet kunnen beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein, kunnen een parkeervergunning aanvragen voor het Rigtersplein en De Kleine Loods. Voor deze parkeerlocaties geldt inmiddels een wachtlijst. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst bij de gemeente Borne, telefoon 074-2658628

Kijk of u in aanmerking komt voor een parkeervergunning door te klikken op bijgevoegd kaart of flowchart:

KAART VERGUNNINGSHOUDERSZONE

FLOWCHART

 

Hieronder kunt u het betreffende aanvraagformulier downloaden. Mocht u een andere auto hebben gekocht dan kunt de kentekenwijziging doorgeven via het wijzigingsformulier.  U kunt het formulier invullen en inleveren aan de Publieksbalie. U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en mailen naar info@borne.nl

Aanvraagformulier parkeervergunning Rigtersplein Kleine Loods 2018

Aanvraagformulier parkeervergunning Van Heekgaarde/Oude Deldensestraat/Oude Almeloseweg/De Aak/De Schoener 2017

Wijzigingsformulier parkeervergunning

De kosten voor een parkeervergunning Van Heekgaarde/Oude Deldensestraat/Oude Almeloseweg/De Aak/De Schoener zijn per jaar € 42,50 (in 2017).

De kosten voor een parkeervergunning Rigtersplein/De Kleine Loods zijn per jaar € 125,00 (in 2017).

Bij verlies of diefstal van de ontheffing dient u bij de gemeente een Verklaring van vermissing in te vullen en te overleggen bij een nieuwe aanvraag i.v.m. verlies of diefstal. Het tarief voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor een vervangend exemplaar bedraagt € 11,00.

Informatie kan worden verkregen via het telefoonnummer  14074
U kunt de aanvraag afgeven bij de Publieksbalie  of opsturen naar de Gemeente Borne, Afdeling Grondgebied, Team Uitvoering, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Tegen de weigering van een parkeervergunning kan een bezwaarschrift worden ingediend, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking.