Parkeervergunning bewoners

Een parkeervergunning voor bewoners kan worden aangevraagd door bewoners van de vergunninghouderszone Oude Deldensestraat, Van Heekgaarde en Oude Almeloseweg, de Schoener en de Aak. Voorwaarden zijn dat de bewoner niet kan beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein en woont in de aangewezen vergunninghouderszone. Bewoners met een woonadres aan de Nieuwe Kerkstraat even nummers 2-38, Nijstad, Marktplein, Bakkerssteeg, en Grotestraat-midden (oneven nummers tussen Oude Almelosestraat en Stationsstraat) die niet kunnen beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein, kunnen een parkeervergunning aanvragen voor het Rigtersplein en De Kleine Loods. Voor deze parkeerlocaties geldt mogelijk een wachtlijst. U kunt hier naar informeren via telefoon 074-2658628.

Kijk of u in aanmerking komt voor een parkeervergunning door te klikken op bijgevoegd kaart of flowchart:

PDFOverzicht vergunningshouderszone.pdf

PDFFLOWCHART parkeervergunning bewoners.pdf
 

Wijzigen kenteken:

Voor het wijzigen van het kenteken op de vergunning kunt u gebruik maken van de onderstaande link:

WIJZIGING PARKERVERGUNNING/-ONTHEFFING

 

Voor kraskaarten voor bezoekers van bewoners in een vergunninghouderzone verwijzen wij u naar deze pagina.

Hieronder kunt u de aanvraag voor een parkeervergunning digitaal doen:

DIGITALE AANVRAAG PARKEERVERGUNNING

 

Eventueel kunt u het aanvraagformulier ook downloaden. Dit formulier kunt u invullen en inleveren bij de Publieksbalie. U kunt het ingevulde formulier ook scannen en mailen naar info@borne.nl

PDFAanvraagformulier parkeervergunning Rigtersplein / Kleine Loods

PDFAanvraagformulier parkeervergunning Van Heekgaarde / Oude Deldensestraat / Oude Almeloseweg / De Aak / De Schoener

 

Mocht u een andere auto hebben gekocht dan kunt de kentekenwijziging doorgeven via de volgende link:

WIJZIGING PARKEERVERGUNNING/-ONTHEFFING

De kosten voor een parkeervergunning Van Heekgaarde/Oude Deldensestraat/Oude Almeloseweg/De Aak/De Schoener zijn per jaar € 43,10 (in 2019).

De kosten voor een parkeervergunning Rigtersplein/De Kleine Loods zijn per jaar € 126,70 (in 2019).

Bij verlies of diefstal van de ontheffing dient u bij de gemeente een Verklaring van vermissing in te vullen en te overleggen bij een nieuwe aanvraag i.v.m. verlies of diefstal. Het tarief voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor een vervangend exemplaar bedraagt € 11,20.

Informatie kan worden verkregen via het telefoonnummer  14074
U kunt de aanvraag afgeven bij de Publieksbalie  of opsturen naar de Gemeente Borne, Afdeling Grondgebied, Team Uitvoering, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Tegen de weigering van een parkeervergunning kan een bezwaarschrift worden ingediend, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking.