Parkeerontheffing parkeergarage Kulturhus

Als u in de blauwe zone van Borne woont, of in Oud Borne, en in het bezit van een auto bent, dan kunt u een ontheffing aanvragen om tussen 01.00 en 07.00 uur in de parkeergarage onder het Kulturhus te parkeren. Het aantal ontheffingen is beperkt tot 10% van het totaal aantal parkeerplaatsen in de parkeergarage.  Als het aantal aanvragen dit aantal overtreft, wordt de aanvrager op een wachtlijst geplaatst.

In de flowchart ontheffingen Kulturhus kunt u zien of u in aanmerking komt voor een ontheffing: PDFFLOWCHART_Ontheffingen_Kulturhus.pdf

U kunt de ontheffing aanvragen door onderstaand aanvraagformulier te downloaden en in te leveren aan de Publieksbalie in het gemeentehuis. Scannen en mailen naar info@borne.nl kan natuurlijk ook.

PDFAanvraagformulier parkeerontheffing 01.00 - 07.00 uur parkeergarage Kulturhus

Voor het wijzigen van het kenteken op ontheffing kunt u gebruik maken van de onderstaande link:

WIJZIGING PARKERVERGUNNING/-ONTHEFFING

Een ontheffing voor het parkeerverbod tussen 01.00 en 07.00 uur in de parkeergarage onder het Kulturhus kost per jaar € 243,30 (in 2019).

Bij verlies of diefstal van de ontheffing dient u bij de gemeente een Verklaring van vermissing in te vullen en te overleggen bij een nieuwe aanvraag i.v.m. verlies of diefstal. Het tarief voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor een vervangend exemplaar bedraagt € 11,20.

Voor meer informatie kunt u bellen met 14074.

Tegen de weigering van de gevraagde ontheffing kunt u een bezwaarschrift indienen, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking.