Parkeerontheffing blauwe zone

Jaarontheffing:

Als u in de blauwe zone van het centrum van Borne woont, u in het bezit van een auto bent en u geen eigen parkeergelegenheid heeft, dan kunt u een ontheffing voor bewoners aanvragen. Ontheffingen voor de blauwe zone worden verleend voor de gehele blauwe zone in het centrum van Borne, met uitzondering van het Marktplein, De Koem, De Bolkshoek en Grotestraat-midden (tussen de Oude Almeloseweg en de Stationsstraat). Kijk op de PDFFLOWCHART_Ontheffingsaanvraag_parkeerschijfzone_BEWONERS.pdf of u in aanmerking komt en vraag de ontheffing aan.

PDFAanvraagformulier_parkeerontheffing_blauwe_zone.pdf
PDFOverzicht_Blauwe_zone.pdf

Wijzigen kenteken:

Voor het wijzigen van het kenteken op de ontheffing kunt u gebruik maken van het formulier PDFFormulier wijziging parkeervergunningen en -ontheffingen.pdf.

Aanvragen:

De formulieren kunnen worden afgegeven aan de publieksbalie in het gemeentehuis en op de post worden gedaan naar de Gemeente Borne, Afdeling Grondgebied, Team Uitvoering, Postbus 200, 7620 AE Borne. U kunt het formulier ook scannen en mailen naar info@borne.nl

 

Een ontheffing voor de blauwe zone kost per jaar € 38,60 (in 2018).

Een dagontheffing kost € 5,60. Een weekontheffing kost € 11,30. Een maandontheffing kost € 22,70.

Informatie kan worden verkregen via telefoonnummer 14 074.
 

Tegen de weigering van de gevraagde ontheffing kunt u een bezwaarschrift indienen, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking.