Parkeerontheffing blauwe zone

Jaarontheffing:

Als u in de blauwe zone van het centrum van Borne woont, u in het bezit van een auto bent en u geen eigen parkeergelegenheid heeft, dan kunt u een ontheffing voor bewoners aanvragen. Bewoners met een woonadres aan de Nieuwe Kerkstraat even nummers 2-38, Nijstad, Marktplein en Bakkerssteeg, die niet kunnen beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein, kunnen daarnaast een parkeervergunning aanvragen voor het Rigtersplein en De Kleine Loods. Ontheffingen voor de blauwe zone worden verleend voor de gehele blauwe zone in het centrum van Borne, met uitzondering van het Marktplein, De Koem, De Bolkshoek en Grotestraat-midden (tussen de Oude Almeloseweg en de Stationsstraat). Kijk op de PDFFLOWCHART_Ontheffingsaanvraag_parkeerschijfzone_BEWONERS.pdf of u in aanmerking komt en vraag de ontheffing aan.

PDFOverzicht_Blauwe_zone.pdf

Wijzigen kenteken:

Voor het wijzigen van het kenteken op de ontheffing kunt u gebruik maken van de volgende link:

WIJZIGING PARKEERVERGUNNING/-ONTHEFFING

 

Aanvragen:

De aanvraag voor een parkeerontheffing kunt u digitaal indienen via de volgende link:

DIGITALE AANVRAAG PARKEERONTHEFFING

 

U kunt de aanvraag ook via het papieren aanvraagformulier indienen. Dit formulier kunt u afgeven aan de publieksbalie in het gemeentehuis of via de post opsturen naar de Gemeente Borne, Afdeling Grondgebied, Team Uitvoering, Postbus 200, 7620 AE Borne.
Het formulier kunt u ook scannen en mailen naar info@borne.nl

PDFAanvraagformulier_parkeerontheffing_blauwe_zone.pdf

 

Een ontheffing voor de blauwe zone kost per jaar € 39,70 (in 2019).

Een dagontheffing kost € 5,80. Een weekontheffing kost € 11,70. Een maandontheffing kost € 23,30.

Informatie kan worden verkregen via telefoonnummer 14 074.
 

Tegen de weigering van de gevraagde ontheffing kunt u een bezwaarschrift indienen, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking.