Overlijdensaangifte

Overlijdensaangifte is het melden aan een ambtenaar van de burgerlijke stand dat iemand is overleden. Hiervan wordt een overlijdensakte opgemaakt.

Van ieder sterfgeval op Nederlands grondgebied moet aangifte worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Dit moet uiterlijk op de zesde dag na het overlijden gebeuren. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een overlijdensakte op.

De aangifte kan per mail via info@borne.nl  of persoonlijk ingediend te worden bij de Publieksbalie.

Openingstijden Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur ( (op afspraak en vrije inloop)
                 16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur ((op afspraak en vrije inloop)
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)                                 

 

Telefoon 14 074
 

Het aangeven van een overlijden is gratis.

Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 12,90.

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074

Wetten en regels

Regels over de aangifte van overlijden en de overlijdensakte zijn terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek (artikel 19f en verder) en de Wet op de Lijkbezorging .

Wie kan aangifte doen

Indien de overledene een natuurlijke dood is gestorven, mag iedereen die van het overlijden op de hoogte is aangifte doen. Vaak wordt dit gedaan door de begrafenisondernemer.

Indien de overledene niet door een natuurlijke oorzaak is gestorven, wordt het lichaam in bewaring gegeven bij de Officier van Justitie en wordt de aangifte van overlijden gedaan na overleg met de Officier van Justitie. Ook in dit geval zal vaak de begrafenisondernemer aangifte doen.

Wanneer kan aangifte worden gedaan

Indien de overledene een natuurlijke dood is gestorven binnen zes dagen na het overlijden.

Benodigde gegevens

 • Naam en adres van de overledene.
 • Naam en adres van de aangever.
 • Gegevens over tijdstip en locatie van overlijden.

Benodigde documenten

 • Standaard aangifteformulier, te verkrijgen bij de Publieksbalie.
 • Een schriftelijke verklaring van de arts, waarin het natuurlijk overlijden van de overledene wordt bevestigd.
 • Een verzegelde envelop met geheime medische gegevens van de overledene ten behoeve van het CBS.

Stappen en doorlooptijd

 1. Na het overleggen van de verklaring van de arts, wordt direct een overlijdensakte opgemaakt.
 2. De aangever ontvangt een uittreksel van de overlijdensakte.

Externe instanties

 • CBS
 • Arts
 • Officier van Justitie

Vervolgacties

Van het overlijden wordt een afschriftakte gestuurd door de ambtenaar van de burgerlijke stand aan:

 • De gemeente waar overledene ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • De Belastingdienst, afdeling Registratie en Successie (met opgaaf van correspondentieadres van nabestaanden).

Het overlijden wordt na ontvangst afschriftakte verwerkt op de persoonslijst van de overledene door het gemeentebestuur waar betrokkene ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP).

De informatie is openbaar.