Overlijdensaangifte

Afspraak maken

Binnen 5 dagen na een overlijden moet iemand hiervan aangifte doen bij de burgerlijke stand in de gemeente waar de persoon overleden is. Vaak verzorgt de uitvaartverzorger de aangifte, maar iedereen die kennis draagt van een overlijden kan dit aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin de persoon overleden is. Wel moet de overledene een natuurlijke dood gestorven zijn.

De aangifte kan digitaal met behulp van Eherkenning via de volgende link ingediend worden: Digitale overlijdensaangifte

Ook is het mogelijk de aangifte per mail via info@borne.nl of persoonlijk in te dienen bij de Publieksbalie.

Neem het volgende mee:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning) van uzelf
  • een doktersverklaring van het overlijden
  • de B-envelop (envelop voor het Centraal Bureau voor de Statistiek met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak).

Het aangeven van een overlijden is gratis.

Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 13,40.