Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding is het bestrijden van een veelal als ongewenst ervaren begroeiing in het openbaar gebied.
Twente Milieu verzorgt per 1 januari 2014 namens de gemeente de bestrijding van onkruid, zowel op verharding als in het openbaar groen. Omdat de gewasbeschermingswet van toepassing is hanteert de gemeente Borne een onkruidbestrijdingsbeleid volgens de Duurzaam Onkruid Bestrijdingsregeling (DOB). Dit houdt in dat de gemeente zo min mogelijk met chemische bestrijdingsmiddelen werkt vanwege het milieuaspect. Zo wordt er in het centrum van Borne uitsluitend onkruid bestreden volgens de heet-water methode.

Ga voor meer informatie naar de website van Twente Milieu.

Informatie kan worden verkregen bij de klantenservice van Twente Milieu. Deze is bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur op 0900 – 8520111 (5 cent per minuut).

Wie kan het aanvragen

Indien een inwoner van de gemeente een klacht of een verzoek heeft met betrekking tot het bestrijden van onkruid kan dit worden gemeld bij de klantenservice van Twente Milieu. Deze is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur op 0900 - 8520111 (5 cent per minuut).

Benodigde gegevens

Naam, adres en woonplaats van de aanvrager.
Locatie van de ongewenste begroeiing.

Stappen en doorlooptijd

Nadat de klacht of het verzoek is ingediend, wordt een bezoek gebracht aan de opgegeven locatie. Indien Twente Milieu het noodzakelijk acht het onkruid te bestrijden dan wordt hiervoor actie ondernomen. Eventueel wordt contact opgenomen met de melder van de klacht of het verzoek voordat de actie wordt uitgevoerd.
De doorlooptijd is 1 week.