Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding is het voorkomen of beperken van overlast en gevaar voor de volksgezondheid door een dierenplaag. Wanneer er een dierenplaag bestaat of lijkt te ontstaan, kan de gemeente optreden door het ongedierte te (laten) bestrijden. Het gaat bijvoorbeeld om overlast door kakkerlakken, muizen of ratten. De gemeente grijpt in als de dieren de volksgezondheid bedreigen. Bewoners kunnen hiervoor worden aangeschreven.

Met ingang van 1 januari 2014 verzorgt Twente Milieu de bestrijding van ongedierte. Dit gaat om wettelijke ongedierte als ratten en muizen. Tevens wordt de eikenprocessierups onder bepaalde voorwaarden bestreden. Daarnaast kan altijd om advies worden gevraagd. Eventueel wordt nader advies ingewonnen bij de bestrijdingsdienst in Wageningen.

Regels over ongediertebestrijding zijn terug te vinden in de Bouwverordening.

Ga naar de website van Twente Milieu

Voor de bestijding van ratten en muizen worden geen uurkosten in rekening gebracht. Adviezen worden eveneens gratis verstrekt.

Informatie kan worden verkregen bij de klantenservice van Twente Milieu. Deze is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur op 0900 – 8520111 (5 cent per minuut).

Ga naar de website van Twente Milieu

Wie kan het aanvragen

Iedere inwoner van de gemeente, indien de aanvrager overlast heeft van ongedierte.

Benodigde gegevens

Bij bestrijding van ratten en muizen: naam, adres en woonplaats van de aanvrager. Bij advies: gegevens over de overlast die wordt veroorzaakt, eventueel enkele exemplaren van het ongedierte. Deze moeten goed worden verpakt, waarna ze indien noodzakelijk voor nader onderzoek kunnen worden opgestuurd.

Stappen en doorlooptijd

Na het indienen van een aanvraag voor bestrijding van ratten of muizen neemt Twente Milieu zo spoedig mogelijk contact op voor een afspraak. Bestrijding vindt in principe binnen 5 werkdagen plaats.

Advies wordt zo mogelijk direct gegeven. Desgewenst maakt de bestrijder een afspraak voor beoordeling van de situatie ter plekke. Het advies wordt in principe binnen 5 werkdagen gegeven. Wanneer een monster moet worden opgestuurd voor nader advies dan moet worden gerekend op een afhandelingstijd van 2 weken.

Voor bestrijding van ongedierte, niet zijnde ratten of muizen, wordt doorverwezen naar een particuliere bestrijder.